Search
Close this search box.

Zuurstof wegnemen

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Zuurstof wegnemen is een manier van blussen. Omdat zuurstof in de lucht zit is het moeilijk weg te nemen. Een extra bottlenek is dat wij mensen zuurstof heel hard nodig hebben om te kunnen functioneren. In kleine besloten ruimten kun je de zuurstof wegnemen of laten opbranden.

Zuurstof wegblazen

Met kooldioxide kun je de zuurstof wegblazen, door deze kortstondige verplaatsing van de zuurstof doorbreek je branddriehoek. Bij vloeistoffen en gassen – de brandklassen B + C – is dit een goede wijze om de brand te blussen, mits de brandende oppervlakten niet te groot zijn.


Zie uitgebreid artikel over dioxide, klik hier.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
In onze opdracht heeft Asphalia werkzaamheden uitgevoerd bij ons project: Attent Wonen Welzijn Zorg – Gelders Hof te Dieren. Het betrof het upgraden van de brandveiligheid in dit verzorgingstehuis.