Een flashover vindt plaats wanneer de in een ruimte aanwezige rook in aanraking komt met nieuw aangevoerde zuurstof. De rooklaag heeft de ontbrandingstemperatuur al bereikt en komt nu tot ontbranding. 

Hoe ontstaat een flashover?

Een flashover ontstaat uitsluitend bij rookvorming. De rook is afkomstig van een brand in dezelfde ruimte. De brand geeft gassen (rook) af, die zich verzamelen aan het plafond van de gesloten ruimte. De rookvorming ontstaat door een tekort aan zuurstof. De temperatuur in de rookwolk loopt op tot de ontbrandingstemperatuur (> 550 graden) is bereikt. Als er nu van buitenaf een deur of raam wordt geopend, komt er nieuwe zuurstof de ruimte binnen en komt de rookwolk tot ontbranding.

Hoe handel je bij een flashover?

Bij een flashover is de temperatuur in de ruimte opgelopen tot minstens 700˚C.Door de zeer hoge temperatuur en het hoge koolmonoxidegehalte is menselijk leven hier onmogelijk geworden en eventuele slachtoffers die zich in de ruimte bevinden zijn niet meer te redden. Ga een dergelijke ruimte dan ook NOOIT binnen: door de deur te openen, komt er nieuwe zuurstof bij de brand en laait deze opnieuw op. Om de situatie in een gesloten ruimte van buitenaf te bepalen, volg je de deurprocedure.

Meer leren over brand?

Zodra een brand ontstaat, zijn de eerste handelingen cruciaal. Wil je leren hoe je bij brand snel en veilig kunt handelen? Onze partner Safetyschool biedt op verschillende locaties in Nederland kortdurende BHV-dagcursussen aan.

Plan je BHV cursus