Een backdraft is een brandverschijnsel dat zich kan voordoen bij een brand in een afgesloten ruimte. De brand bevindt zich in de dooffase, wat inhoudt dat er onvoldoende zuurstof is om te blijven branden. Wel zijn er in de ruimte nog veel hitte en gassen aanwezig. Bij nieuwe toevoer van zuurstof (er wordt bijvoorbeeld een deur geopend) komen de gassen op explosieve wijze tot ontbranding. Dit heet een backdraft.

Hoe herken je een backdraft?

Een backdraft kenmerkt zich door een enorme hitte en heftige rookontwikkeling waardoor er een overdruk in de brandende ruimte ontstaat. Van buitenaf kun je dit onder andere waarnemen door rook die onder de deur vandaan komt en een zwarte aanslag op de ramen. Door de overdruk is de rook constant in beweging en zal bij de kieren onder de deur waarneembaar zijn als rook die zichtbaar wordt en zich weer terug trekt (de ruimte lijkt te ‘ademen’).

Wat doe je bij een backdraft?

Als je een brandende ruimte wilt betreden, moet je absoluut alert zijn op signalen die wijzen op een backdraft. Eén van die signalen is rook die onder de deur vandaan komt. Om vast te stellen of je veilig naar binnen kunt, volg je de deurprocedure. Ga in ieder geval nooit zomaar naar binnen.

Meer leren over brand?

Zodra een brand ontstaat, zijn de eerste handelingen cruciaal. Wil je leren hoe je bij brand snel en veilig kunt handelen? Onze partner Safetyschool biedt op verschillende locaties in Nederland kortdurende BHV-dagcursussen aan.

Plan je BHV cursus