Search
Close this search box.

Vergoeding voor BHV?

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om binnen hun bedrijf een goede bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Hiervoor worden doorgaans één of meerdere bedrijfshulpverleners aangewezen. Hoewel het zijn van een BHV’er in principe op vrijwillige basis is, is in de wet geregeld dat een BHV’er, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking kan komen voor een vergoeding. In dit artikel lees je om welke voorwaarden het gaat en hoe hoog de vergoeding voor een BHV’er is.

BHV vergoeding: de voorwaarden

Als je BHV’er bent, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding. Werkgevers zijn echter niet verplicht een vergoeding toe te kennen. Mocht je werkgever ertoe besluiten BHV’ers te belonen, dan moet je in deze functie wel naar behoren hebben gefunctioneerd. Zo moet je −waar nodig− EHBO hebben kunnen verlenen, inzetbaar zijn geweest bij een eventuele brand en in staat zijn geweest om mensen te evacueren. Heb je op deze punten voldoende gefunctioneerd, dan ontvang je achteraf een vergoeding. Hoe hoog de vergoeding is, hangt van een aantal dingen af.

BHV vergoeding: de hoogte

De hoogte van de vergoeding die een BHV’er ontvangt, hangt af van de BHV-functie die hij binnen het bedrijf vervult. Er zijn verschillende vergoedingen voor een Basishulpverlener, een Allround BHV’er en een BHV’er die ook nog leiding geeft. Daarnaast zijn het aantal maanden dat je als BHV’er werkzaam bent of was, bepalend. Al met al variëren de vergoedingen van 230 tot ongeveer 700 euro per BHV’er op jaarbasis.

BHV’er worden?

Overweeg je om BHV’er te worden? Safetyschool biedt op verschillende locaties in Nederland korte dagcursussen aan. Kijk hier voor informatie en beschikbaarheid.

Bronnen:
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/financien/vergoedingen-en-toeslagen/bhv-vergoeding
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/werk-en-gezondheid/bedrijfshulpverlening-bhv/taak-bhvers

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Indien een product door het eigen gewicht wordt samengedrukt, dan wordt dit “inklinken” genoemd. Het meest bekend is het inklinken van kleigrond. Maar dat gebeurt dus ook met bluspoeder. Indien een poederblusser lange tijd niet is bewogen dan is het tot een stevige massa samengedrukt.
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid