Search
Close this search box.

Vergiftiging door huishoudelijke chemicaliën

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Het ministerie van volksgezondheid (Jamaica) heeft gemeld dat een gemiddelde van bijna 500 kinderen zijn vergiftigd in hun huizen. De gemiddelde per jaar. Deze vergiftiging is ontstaan door onjuist opgeslagen of aanlokkelijke geëtiketteerde huishoudelijke chemicaliën.

De meest kwetsbare groep.

In 2010 waren er 602 gemelde vergiftigingen, waarvan 81% vijf jaar of jonger was. Dus 486 kinderen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen in de leeftijdsklasse tot en met vijf jaar. Van deze 486 kinderen zijn er twee overleden, een kind jonger dan twee jaar. Dit kind is vergiftigd door een fles gevuld met insecticiden.

De belangrijkste vergiftiging’s producten.

Van de 602 vergiftigingen zijn er 205 door bleekmiddel vergiftigd, 137 door farmaceutische producten, 76 door bestrijdingsmiddelen en 36 door flessen gevuld met kerosine. De verdere producten zijn in dusdanig kleine aantallen, dat we die niet vermelden.

Een gangbaar probleem in Jamaica.

vergiftigingIn Jamaica worden veel chemicaliën los verkocht, waardoor ze op het verkooppunt reeds worden overgegoten in huishoudelijke flessen. Dit is een van de problemen waardoor vergiftiging makkelijk ontstaat.

Het bureau voor statistiek uit Jamaica.

Het bureau voor statistiek vermelde dat zodra de flessen juist geëtiketteerd zijn, de cijfers drastisch veranderen in positieve zin. Hieruit blijkt dat etikettering een heel belangrijk gegeven is.

Etikettering en waarschuwingssymbolen.

Het plaatsen van teksten “buiten bereik van kinderen houden “of “licht ontvlambaar “zijn belangrijke aanvullingen op een etiket. Maar de combinatie van teksten en symbolen verhoogt de veiligheid nog veel meer, een symbool valt beter op dan een tekst.

Campagne voeren tegen vergiftiging.

De overheid van Jamaica voert campagne om het bewustzijn van juiste etikettering en het bewustzijn hoe men moet omgaan met huishoudelijke chemicaliën te verhogen. De campagnes worden gevoerd om de thema’s “wees wijs en toezicht ”

Sterfgevallen door de volgende stoffen.

De dodelijke slachtoffers door het gebruik van huishoudelijke chemicaliën hebben de volgende chemicaliën ingeslikt:

  • rattengif
  • kerosine
  • pesticide

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Het vertrouwde pictogram uit de NEN 6088 wordt geleidelijk vervangen door het nieuwe pictogram. De belangrijkste verandering in het pictogram voor vluchtroutes is dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en erdoor loopt. Een ander belangrijk verschil met het oude pictogram is de
Een shock is een levensbedreigende situatie. Wat er gebeurt als er een shock ontstaat, dat leggen we hier uit. Wilt u een BHV of EHBO cursus vol;gen naar aanleiding van dit stuk, bel dan 0318-488503