Search
Close this search box.

Vergiftiging, de sluipende soms de acute moordenaar.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

In principe is een vergiftiging een intolerantie van een persoon op een bepaald product. Een allergische reactie is dus wel degelijk een persoonlijke vergiftiging. Toch gaan we het hebben over vergiftiging in het algemeen.

Volgens de Eerste Hulp leer kunnen we op drie manieren met vergiftiging te maken krijgen.

 • Via de lucht
 • Via de huid
 • Via de slokdarm

Vergiftiging via de lucht

De lucht kan door allerlei oorzaken dusdanig vervuild raken dat er een gevaar ontstaat voor de volksgezondheid, denk als voorbeeld aan de chemische fabriek te Moerdijk. De vervuilde lucht kan allerlei stoffen met zich mee nemen die via de longen in het lichaam worden opgenomen. De gevolgen kunnen acuut zijn maar ze kunnen ook op (zeer) lange termijn pas een uitwerking hebben. De te nemen actie is meestal:
Indien de vervuiling buiten is: Ga naar binnen.
Indien de vervuiling binnen is: Ga naar buiten.
Regel adembescherming.

Vergiftiging via de huid

bijtend vergif Gebruikelijk is een vergiftiging via de huid een besmetting met chemicaliën, maar het kan ook een overgevoeligheid zijn voor allerlei natuurproducten.
Bij regelmatig terug kerende overgevoeligheid raden we u aan om een huisarts te consulteren. Die heeft vaak wel een pilletje, zalfje of een poedertje ter beschikking die uw leven een stuk aangenamer kunnen maken.

Chemicaliën zijn stoffen die een min of meer bijtend karakter hebben, waar een acute behandeling meestal noodzakelijk is. De behandeling is meestal simpel: “Langdurig spoelen met water”. Met langdurig spoelen wordt bedoeld dat er minstens een ½ uur met veel, zacht stromend water wordt gespoeld.


attentie: Kleding verwijderen en bij plaatsen onder de douche schoenen uit!
De schoenen moet uit omdat de meeste chemicaliën zwaarder zijn dan water, dus in de schoenen blijven zitten.

Vergiftiging via de slokdarm, dus altijd medisch hulp inschakelen.

Als er een vergiftiging via de slokdarm ontstaat, dan heeft het lichaam te maken met verschillende onderdelen, die je ook in één woord kunt samenvatten: Het spijsverteringskanaal. Het spijsverteringskanaal bestaat uit:

   de mond;
   de slokdarm;
   de maag;
   de dunne darm;
   de dikke darm;
   de endeldarm.

De vergiftiging kan ontstaan door een drietal verschillende soorten vergif, aldus de EHBO leer.

 • Een bijtende stof, dus chemicaliën;
 • Een olie achtig product;
 • Overige stoffen, veelal vaste stoffen.

Een bijtende stof
Als je een bijtende stof hebt binnen gekregen, doordat het product in een fles zat die op limonade of op een waterflesje leek, dan is de navolgende handelswijze correct.

   spoel de mond met water en spuug dit uit;
   drink water en verdun daarmee de maaginhoud;
   schakel medische hulp in;
   neem restant vergif mee.

De hoeveelheid water die je mag drinken: Volwassen persoon, twee kopjes water. Een kind, één kopje water.
Nu komt de volgende vraag meestal:”Waarom niet meer”? Antwoord: Jouw maag is net een ballon, als je die te vol doet, dan komt al het water – compleet met inhoud – er weer uit. Dit is in veel gevallen een nieuwe aantasting van de slokdarm en dat willen we voorkomen.

Een olie achtig product
Een paar voorbeelden van olieachtige producten zijn lampolie en afgewerkte motorolie. Vooral de laatste is natuurlijk een leuk voorbeeld wat papa heeft de olie ververst van zijn motor en deze olie heeft hij opgevangen in een colaflesje.
Wat je zeker niet moet doen is laten braken, maar ook het verdunnen met water is geen goede zaak. Water en olie vermengen zich niet met elkaar en dit zal dus ook braakneigingen veroorzaken.
Het vomeren (braken) heeft het risico in zich dat een heel klein oliedruppeltje in de longen komt. En daar krijg je het enorm benauwd van.

Overige stoffen, veelal vaste stoffen
Alles wat je niet verdraagt en waar je op kunt kauwen valt onder de groep overige stoffen, dus maar weer enkele voorbeelden. De pillendoosjes van Opa en Oma – ook de vaigra van Opa dus – Cannabis, Paddo’s, Arsenicum en zo zijn er ontelbare soorten vergif in vaste vorm.
De werkwijze is bewust laten braken, dus twee vingers achter op de tong en kietelen maar. Dit is meestal voldoende om tot het beoogde resultaat te komen. Dit laat je bij voorkeur door het slachtoffer zelf doen.

De Gifwijzer

Gifwijzerboekje

Heeft uw kind gegeten of gedronken van een gevaarlijke of giftige stof? Volg het advies van de Gifwijzer® op en raadpleeg een arts.

De Gifwijzer® geeft aan wat u moet doen bij vergiftigingen. Met 230 gevaarlijke en giftige stoffen plus ca. 40 foto’s van giftige planten. Zorg dat kinderen niet bij gevaarlijke of giftige stoffen kunnen, voorkom een vergiftiging.

Heeft u kinderen? Zorg dan dat u de nieuwste Gifwijzer® in huis hebt.
Surf (klik) hier naar de gifwijzer

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Het verbond van verzekeraars, MKB Nederland en VNO NCW zijn een campagne gestart om ondernemers bewust te maken van de risico's en gevolgen door brand. Lees verder om het filmpje te bekijken en de adviezen te lezen.
De bamboestokken van Bamboebouw zijn bedoeld als decoratie in een nieuw te bouwen ziekenhuis en omdat bamboe als decoratiemiddel vrij nieuw is in de bouwwereld werd er gezocht naar een manier om de bamboe op de juiste manier brandwerend te behandelen. Kort gezegd was Bamboebouw Nederland op zoek naar veiligheid