Veiligheidsbladen zijn voor veel bedrijven onmisbare stukken papier. De veiligheidsbladen verschaffen veel informatie, waardevolle kennis, kennis die absolute noodzaak is voor de BHV-er. De genoemde kennis is niet alleen van belang voor de BHV-er, maar kan zelfs van invloed zijn op de pro-actie en de preventieve maatregelen.

Veiligheidsbladen in een BHV-plan.

veiligheidsbladen-map Het laatste hoofdstuk, meestal de bijlage, van een BHV-plan zijn de veiligheidsbladen. De veiligheidsbladen moeten bekend zijn bij iedere BHV-er. De veiligheidsbladen zijn voor de BHV-er een leidraad in veel situaties. Dit is één van de redenen waarom het BHV-plan voor alle BHV-ers te raadplegen moet zijn.

Waardevolle informatie van een veiligheidsblad.

Veel onderwerpen komen in de veiligheidsbladen aan bod, we gaan er enkele noemen.

  • hygiënische maatregelen;
  • fysische en chemische eigenschappen;
  • toxicologische informatie;
  • R en S zinnen, R & S betekent een risico & safety zinnen;
  • eerste hulpmaatregelen;
  • brandbestrijding’s maatregelen.

Veiligheidsbladen van alle chemische producten.

Alle chemische producten dragen risico’s in zich, sommige risico’s zijn zeer gering, andere risico’s zijn zeer heftig. Het is niet alleen aan te raden, maar het is zelfs een verplichting om voor alle middelen veiligheidsbladen in huis te hebben. Deze verplichting geldt dus met name voor bedrijven en instellingen. De informatie die een veiligheidsblad verstrekt geeft in de basis al de mogelijkheid om risico’s te beperken, om veiligheidsmaatregelen aan te passen aan de beschreven risico’s in het veiligheidsblad.
brandbestrijdingsmaatregelen

Leverancier van chemische producten en veiligheidsbladen.

Alle leveranciers van chemische producten, van welke aard dan ook, zijn volgens de wet verplicht voor het aanleveren van veiligheidsbladen. Menige leverancier heeft ze standaard op een website staan, soms achter wachtwoord, soms open en bloot.

Enkele voorbeelden in pdf, hier te downloaden.

1.2 algemeen 3.4 wasserij Ontvetter 70 3-7-2007