Gelden er brandveiligheidseisen op Schiphol Airport?

Ja, alle producten en materialen die op Schiphol worden gebruikt of verwerkt moeten aan strenge brandveiligheidseisen voldoen. Peter Jantz, CEO van Asphalia en brandwerendimpregneren.nl, benoemt onder meer welke producten en bedrijven hier vooral mee te maken krijgen.