Verplaats iemand met de Rautekgreep.

Wanneer gebruik je de Rautekgreep

Bij gevaarlijke situaties, dus als er risico is op brand, ontploffing, instorting, verkeersgevaar etc. en het slachtoffer is niet in staat om zichzelf te verplaatsen, dan verplaats je een slachtoffer bij voorkeur met de Rautekgreep.

Is de Rautekgreep altijd mogelijk?

De Rautekgreep is niet altijd van toepassing. Als het slachtoffer veel groter en/of zwaarder is dan dat jij zelf bent, dan is het meestal niet mogelijk om de greep toe te passen.

Alternatief voor de Rautekgreep

Indien het slachtoffer niet te hanteren is en hij/zij moet verplaatst worden, dan ga je slepen aan de voeten. Pas dan wel op voor het hoofd. Je kunt als geoefend EHBO-er een slachtoffer ook op een plank verplaatsen. Hier is een speciale til instructie voor. Deze instructie is met name bedoeld voor een slachtoffer met mogelijk wervelletsel.

rautekgreep

Stapsgewijze instructie voor de Rautekgreep

 • Kniel naast het hoofd van het slachtoffer;
 • Plaats 1 voet achter het hoofd van het slachtoffer;
 • Plaats jouw rechterarm onder de nek van het slachtoffer en pak met uw vingers de rechter oksel;
 • Plaats jouw vingers van de linkerhand in de linker oksel van het slachtoffer;
 • Trek / duw het slachtoffer met een vloeiende beweging in zittende houding;
 • Plaats jouw knieen achter het slachtoffer, knieen zou dicht mogelijk tegen SO aan;
 • Schuif jouw eigen armen onder de oksels van het SO door;
 • Neem 1 onderarm van het SO dwars voor de borst;
 • Pak de onderam met beide handen vast. Let op dat de duimen tegen de eigen handen worden aan gedrukt;
 • Neem een hurkzit aan en plaats jouw voeten naast het SO en kom zo dicht mogelijk tegen het SO aan zitten;
 • Strek nu jouw benen en houdt de rug recht, Til dus vanuit de benen!!!
 • Sleep het SO over een kleine afstand naar een veilige plaats