Er zijn veel redenen om een pand te moeten ontruimen. Het gaat er altijd om dat mensen gevaar lopen. Er zijn veel oorzaken om een pand preventief te ontruimen.

  • Giftige gassen.
  • Bommelding.
  • Brand.
  • Explosie.
  • Wateroverlast.
  • Omgevingsfactoren.

Bij een ontruiming moet het pand snel en veilig worden verlaten, daarom is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Ontruimingsoefeningen.

Bij alle oorzaken om een pand te verlaten is er een dreiging van paniek. Paniek is een slechte leermeester en veroorzaakt veel slachtoffers. Juist door het regelmatig oefenen wordt paniek voorkomen.

Ieder bedrijf moet in het bezit zijn van een ontruimingsplan, dit plan beschrijft tot in detail hoe een ontruiming moet verlopen en wie welke taken moet uitvoeren. Het is dan ook belangrijk om een ontruimingsplan bij te houden.

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren.

Door regelmatig te oefenen is men bekend met:

  • de vluchtwegen.
  • het verzamelpunt.
  • de vluchtroutes

Het regelmatig oefenen bevordert de snelheid van iedereen en de vakbekwaamheid van de BHV-ers.