Op 28 april 2010 presenteerde het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de VS een rapport over de grootte en opkomsttijd van brandweerteams. Brandbestrijding is het meest succesvol met relatief grote brandweerteams. Ook is het – niet geheel onverwacht – belangrijk dat de teams zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

NIST bootste voor het onderzoek een woonomgeving na. Hier werd een echte brand gesticht. Vervolgens moesten teams van twee, drie, vier en vijf brandweerlieden 22 taken uitvoeren. Men testte zo de effecten van de grootte en de opkomstttijden van brandweerteams.

Teams van vier man werkten 5 % sneller dan drie-persoons teams en 30 % sneller dan twee-persoons teams. Op hun beurt waren teams van vijf bij een aantal essentiële taken sneller dan teams van vier. Deze extra snelheid van grotere teams is een belangrijk voordeel. Bij brand groeien de risico’s namelijk exponentieel. Elke minuut vertraging betekent snellere toename van het gevaar.

Ook een late opkomst is daarom funest voor effectieve brandbestrijding. Ter illustratie: bestaat een brandweerteam uit twee personen en komt het laat aan? Dan kan de brand twee keer zo groot worden als bij een team van vijf, dat vroeg ter plaatse is. Daarnaast worden minder bewoners geconfronteerd met giftige stoffen, als een team vroeg ter plaatse is en uit minimaal drie personen bestaat.

In Nederland juist meer kleine teams

In Nederland gold vooralsnog de regel, dat het eerst vertrekkende brandweerteam moest bestaan uit zes personen. Aan deze regel hielden veel regio’s zich echter niet.

In februari 2010 is een nieuw wetsvoorstel Veiligheidsregio’s aangenomen. Volgens dit voorstel blijft de regel officieel van kracht, maar mag er in sommige gevallen van worden afgeweken. Bij veel incidenten zou het niet nodig zijn om teams van zes te sturen. Kleinere teams, in kleiner vervoer, zouden sneller ter plaatse kunnen zijn. Bovendien kan men kosten besparen door over te stappen op kleinere teams. En dat is hard nodig. De brandweer maakt namelijk steeds meer kosten, zonder dat de resultaten verbeteren.

De versoepeling geldt alleen, als dan alle taken wel veilig uitgevoerd kunnen worden. De bepaling zal zo geformuleerd worden, dat er geen verkeerd gebruik van gemaakt kan worden.

Toch is niet iedereen blij met de plannen. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vindt het onzinnig om kleine brandweerbusjes te sturen, als je weet dat later alsnog een grote tankautospuit nodig zal zijn. Bovendien vreest ze, dat het voor kleine teams vaak wel degelijk gevaarlijker zal zijn om een pand binnen te dringen.

Opkomsttijden Nederlandse teams

In de Wet Veiligheidsregio’s zijn ook wettelijke opkomsttijden vastgelegd. Eerder waren die er nog niet: er bestond slechts een informele norm van maximaal acht minuten. Ook van de nieuwe regels voor opkomsttijden mag in sommige gevallen beargumenteerd worden afgeweken, afhankelijk van de risico’s in het gebied.

Ook de flexibele opkomsttijden vindt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers zorgwekkend. De vereniging is bang dat de nieuwe wetgeving zal leiden tot onveiliger situaties.

Bronnen:

  • www.nist.gov
  • http://www.beveiligingnieuws.nl
  • http://www.minbzk.nl
  • http://nos.nl