Search
Close this search box.

NVBR presenteert ‘spoorboekje’ voor risicobeheersing

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) presenteert het ‘Spoorboekje Risicobeheersing 2010-2014’. Eerder stelde de NVBR al 4 uitgangspunten op voor risicobeheersing. Het spoorboekje werkt deze uitgangspunten uit.

Elie van Strien (programmaleider risicobeheersing van de NVBR) verklaart de benaming van het boekje. “In een vreemde stad kost het altijd een tijdje om je weg te vinden in het metronet. Een spoorboekje kan dan snel overzicht en helderheid bieden”. Met het spoorboekje maakt de NVBR haar omgeving wegwijs in haar speerpunten voor risicobeheersing. De 25 veiligheidsregio’s kunnen het boekje gebruiken, bij de uitwerking van hun eigen beleid rondom risicobeheersing. Het boekje dient daarbij als inspiratie- en informatiebron.

NVBR legt met spoorboekje het accent op brandpreventie

De 4 uitgangspunten die het Spoorboekje Risicobeheersing beschrijft, zijn:

  1. scherpe verantwoordelijkheidsverdeling en een verhoogd veiligheidsbewustzijn
  2. brandveiligheid als maatschappelijke afweging
  3. wet- en regelgeving
  4. toezicht, controle en handhaving

Een vijfde speerpunt, ‘kennisontwikkeling’, is op alle genoemde punten van toepassing. Volgens Van Strien is (verdere) kennisontwikkeling bij de korpsen gewenst. Veel korpsen zijn namelijk wel enthousiast over de uitgangspunten, maar vinden het nog lastig om de onderlinge verbanden te zien.

Het moge duidelijk zijn, dat de genoemde uitgangspunten het accent leggen op brandpreventie. De maatschappij moet een groter veiligheidsbewustzijn ontwikkelen. Ze moet brandveiligheid meer als haar eigen verantwoordelijkheid gaan zien. Zo moet brand eenvoudiger voorkomen kunnen worden, zodat minder vaak brandbestrijding nodig is.

Spoorboekje belangrijk voor Strategische Reis NVBR

Het Spoorboekje Risicobeheersing is één van de fundamenten voor de Strategische Reis van de NVBR. De Strategische Reis beschrijft de toekomstplannen van de brandweer. Daarin ligt de nadruk op een verschuiving van brandbestrijding naar brandpreventie.

Het ‘Spoorboekje Risicobeheersing 2010-2014’ is medio september 2010 beschikbaar bij de NVBR.

Bronnen:

  • http://www.nvbr.nl

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

De Halon brandblusser is bij wet verboden. Je kunt er zelfs hele forse bekeuringen voor krijgen. Het beste kunt je een Halon brandblusser bij het gemeente depot inleveren. Zij zullen de blusser op de juiste wijze afvoeren en het kost ook nog eens “NIETS”!
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid