Search
Close this search box.

Nieuwe norm NEN 2575 voor ontruiminginstallaties

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Brandmeldinstallatie
Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft een ontwerp ontwikkeld voor een nieuwe NEN 2575. De NEN 2575 stelt eisen aan ontruimingsinstallaties. De nieuwe NEN 2575 moet bijdragen aan een meer integrale brandbeveiliging.

Een ontruimingsinstallatie, wat was dat ook alweer?

Een ontruimingsinstallatie heeft een handmelder, waarmee je bij calamiteiten de sirenes in werking kan stellen. Hierdoor kan op tijd worden begonnen met ontruiming van het pand. Ontruimingsinstallaties melden calamiteiten niet bij de brandweer. Ze dienen puur om de personen in het pand te waarschuwen voor calamiteiten.

Er zijn twee soorten ontruimingsinstallaties:

  1. Slow whoop toonsignaal installaties (B-installaties). Slow whoop toonsignaal installaties hebben strategisch geplaatste signaalgevers, die bij activering het zgn. slow whoop signaal voortbrengen.
  2. Gesproken woord installaties (A-installaties). A-installaties geven eerst het slow whoop signaal en laten daarna in 1 of meer talen weten, dat personen in het pand zo snel mogelijk naar buiten moeten gaan.

Welk type ontruimingsinstallatie in een pand nodig is, hangt af van de eisen van de brandweer.

Alle ontruimingsinstallaties moeten voldoen aan de norm NEN 2575. Deze norm stelt eisen aan het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit van ontruimingsinstallaties.

Nieuwe NEN 2575 moet bijdragen aan meer integrale brandbeveiliging

Eind 2009 werd de NEN 2535 voor branddetectie- en brandmeldinstallaties al gewijzigd. De wijzigingen in de NEN 2535 en de NEN 2575 zijn vooral bedoeld, om beide normen beter op elkaar af te stemmen. Ook moeten de normen meer in overeenstemming komen met internationale regelgeving.

De vernieuwing van de normen past bij bij de algemene trend, om tot een meer integrale brandbeveiliging te komen. Men wil meer samenhang scheppen tussen de verschillende wetten, certificaten en normen voor brandveiligheid in gebouwen.

Vernieuwde NEN 2575 nog niet wettelijk bekrachtigd

Het is nog niet zeker of de nieuwe normen (zoals hun voorgangers) ook worden opgenomen in wettelijke voorschriften, zoals het Bouwbesluit of het Gebruiksbesluit. Als dat gebeurt, zullen volgens de beveiligingsbranche honderdduizenden bestaande installaties moeten worden aangepast.

Vooralsnog blijven voor gebouweigenaren de bestaande wettelijke eisen gelden. Daarnaast worden steeds meer privaatrechtelijke eisen gesteld aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties, in overeenkomsten als verzekeringspolissen. Dat levert installatiebedrijven veel extra werk op.

De nieuwe versies van de NEN 2535 en de NEN 2575 zijn dus nog niet opgenomen in de wet. De nieuwe technieken die onder deze normen vallen, zouden echter al wel mogen worden toegepast.

Wist u dat Asphalia een ontruimingsplattegrond van uw bedrijf kan maken, waarop wordt aangegeven waar ontruimingsinstallaties etc. moeten komen? Ook als u vragen heeft over andere NEN-normen voor brandbeveiliging of BHV, kunt u altijd contact met Asphalia opnemen.

Bronnen:

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Last van de warmte? Schiet niet in een hittekramp.