Search
Close this search box.

Meldingen bij ongeval.

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Soorten ongevallen.

Allereerst bekijken we de soorten incidenten en hoe we hiermee moeten omgaan.

Een ongeval:
Bij een daadwerkelijk ongeval moet de BHV organisatie in werking treden. Meestal is een interne melding voldoende. Soms is er hulp van buitenaf noodzakelijk, dan hebben we dus een externe melding.

Een bijna ongeval:
Indien het nog maar net is goed gegaan, het had maar iets gescheeld of het was fout gegaan, dan hebben we te maken met een bijna ongeval. Meestal wordt dit afgedaan met: “We hebben geluk gehad” en verder doet men er niets mee.
Indien we juist handelen maken we rapport op van deze “bijna ongevalssituatie”. Dit rapport hoort te worden geëvalueerd met als doelstelling: Lering trekken uit deze bijna ongevalssituatie, want bijna wordt een volgende keer een echte ongevalssituatie.

Een loos alarm:

Een loos alarm is bijna altijd een onbedoelde alarmering naar de brandweer. Deze onbedoelde alarmering ontstaat door het activeren van een rookmelder. Deze rookmelder is misschien verkeerd geplaatst of te scherp afgesteld. Rook die ontstaat door lassen, roken maar ook stof en stoom kunnen oorzaken zijn die de rookmelder onbedoeld activeren.
De te nemen acties bij een loos alarm zijn:ongevalmelden

  • Brandweer bellen, meld dat het een loos alarm is;
  • Rapport maken;
  • Oorzaak loos alarm verhelpen.

Meldingen van (bijna) ongevallen.

In principe zal een (externe of interne) melding via het centraal afgesproken punt in de organisatie worden gegeven naar de juiste personen / instanties. Gebruikelijk zal het Hoofd BHV de centrale spil zijn binnen de organisatie. Dit verschilt per bedrijf en dient in het bedrijfsnoodplan te zijn verwoord.

Meldingen naar Externe Hulpdiensten.

Indien een melding via 112 wordt gedaan, dan moeten de volgende punten paraat zijn.

  • Naam en telefoonnummer van de melder, de melder is degeen die het alarmnummer belt;
  • De exacte locatie van het ongeval, dus adres, kamernummer en verdieping;
  • Het type ongeval: Brand, kat in de boom, lichamelijk letsel, type klachten;
  • Aantal slachtoffers met leeftijdsindicatie, baby, kind, tiener, volwassene;
  • Wat is er gebeurd, meld dus: gebroken been – bewusteloos door rook – etc.;
  • Wat er nu wordt gedaan: reanimatie gestart – ontruiming gestart – etc.;
  • Welke professionele hulpdienst u nodig heeft: ambulance – brandweer of combinatie.

Meldingen naar welk telefoonnummer.

Je kunt een melding / aanvullende informatie op verschillende telefoonnummers doorgeven.
112 : Acute noodoproep
0900-8844 : Algemeen alarmnummer, je wordt doorverbonden naar de plaatselijke meldkamer.
Rechtstreeks nummer plaatselijke brandweer: Zorg ervoor dat je het nummer van de plaatselijke brandweer bij de hand hebt. Plak een stickertje op de brandmeldcentrale, maak een punt in het bedrijfsnoodplan of vermeld het in je mobiele telefoon.

Op deze wijze kun je een loos alarm snel doorgeven, maar aanvullende informatie eveneens.

Rapportage van een (bijna) ongeval.

Zorg voor een goede rapportage en evalueer deze rapportages. De BHV-ers hebben een aanvalstaak mij een incident, maar het voorkomen van een ongeval is zo mogelijk nog belangrijker.
Voorkomen is beter genezen!

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Er zijn diverse opties om hout te impregneren, maar ook de voorwaarden zijn verschillend. De brandweer kan een grote rol spelen in verband met de eisen die de brandweer zal stellen.
Giffen zijn stoffen, die de werking van het lichaam bedreigen. Vaak tasten ze het zenuwstelsel aan. Soms inwendige organen. Het is dus altijd zaak om giffen zo snel mogelijk uit het lichaam te verwijderen.