Er bestaan zeer veel giftige stoffen, maar vooral gassen, dampen, nevels of stof zijn zeer gevaarlijk, want vaak ruik, zie en voel je ze niet.

MAC-waarde

explosiemeter
MAC betekend Maximaal Aanvaarde Concentratie van gassen, dampen, nevels en stoffen die bij een bepaalde concentratie geen gevaar opleveren voor de mens op zijn/haar werkplek gedurende 8 uur per dag c.q. 40 uur per week (voor zover bekend). Dus een goede MAC waarde levert geen risico op voor iemand gedurende zijn/haar leven en voor zijn/haar nageslacht.

MAC-TGG

Wat Mac betekend is hier boven uitgelegd. TGG betekend Tijd Gewogen Gemiddelde.
MAC-TGG(15) betekend dat je 15 minuten achtereen blootgesteld kunt worden aan een bepaalde luchtvervuiling zonder daar last van te krijgen volgens de eerder gestelde normen.
De tussentijd moet minimaal 2 uur bedragen.

Indien het niet mogelijk is om aan deze normen te voldoen dan zal men (adem)bescherming moeten gebruiken.

MAC-C

C staat voor het Engelse woord Ceiling (plafond). Dit houdt in dat er een maximale verzadiging van de lucht is. Bij overschrijding van de maximale lucht moet stoppen met werken en ventileren en/of (adem)bescherming gebruiken.

MAC-H

De MAC-H is een waarschuwing dat de te gebruiken stoffen zeer makkelijk door de huid heendringt.

Enkele verschijnselen van een acute vergiftiging zijn.

  • Hoofdpijn
  • Duizelig
  • Evenwichtsstoornissen
  • Maagkrampen
  • Misselijkheid
  • Braakneigingen
  • Hartkloppingen
  • Benauwdheid,
  • Wazig en dubbel zien

 

Mensen met een verminderde gezondheid.

Mensen met een verminderde gezondheid, overgewicht, zwanger, astma en dergelijke zijn veel gevoeliger dan gezonde mensen.

Wil je meer weten over de MAC-waarden?

Bij Asphalia kan je ook terecht voor bijvoorbeeld VCA, Gasmeten en Buitenwacht cursussen. Hier word de MAC waarde uitgebreid behandeld.
Zie voor meer info.

Asphalia Training - Opleidingen en certificaten