Search
Close this search box.

Koolzuursneeuw brandblusser

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

De koolzuursneeuwblusser, meestal de CO2 blusser genoemd, is geschikt voor de brandklassen B(vloeistofbranden) en C(gasbranden). Afhankelijk van de fabrikant staat er op het etiket soms maar 1 brandklasse vermeld, dit is dan altijd de brandklasse B.

Koolzuursneeuw


In de cilinder zit kooldioxide (CO2). Zodra de CO2 via de expansiekoker met de lucht wordt gemengd ontstaat er koolzuursneeuw. Koolzuursneeuw ziet er uit als een wolk mist die erg koud is, tot een temperatuur van ongeveer -80°C. Het blusprincipe berust op het principe van het verdrijven van zuurstof.

Voordelen CO2 brandblusser.

CO2 laat geen residu achter na het blussen. Er ontstaat dus geen nevenschade door het blusmiddel. Tevens is het een fantastisch blusmiddel bij beginnende branden die ontstaat door overbelasting door elektriciteit.

Gevaren van de CO2 brandblusser.

De CO2 brandblusser kent een aantal gevaren waar je rekening mee moet houden.

Temperatuur van ongeveer -80°C.
Door een temperatuur van -80°C loopt men snel ernstige brandwonden op.
Raak daarom nooit de expansiekoker aan en richt niet op mensen en dieren.
Het verdrijven van zuurstof.
In besloten ruimten wordt door de koolzuursneeuw de zuurstof verdrongen.
Hierdoor kan er al snel onvoldoende zuursstof zijn voor de eigen ademhaling.
Druk in de CO2 brandblusser.
Een normaal gevulde cilinder heeft een druk van van 55bar bij een temperatuur van 20°C.
Bij een temperatuur van 30°C zit er in de cilinder al een druk 100bar.
Laat een CO2 brandblusser dus nooit in de volle zon staan.

Ga naar afbeelding: KLIK hier

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Veiligheidsbladen zijn voor veel bedrijven onmisbare stukken papier. De veiligheidsbladen verschaffen veel informatie, waardevolle kennis, kennis die absolute noodzaak is voor de BHV-er. De genoemde kennis is niet alleen van belang voor de BHV-er, maar ..... (Lees meer)
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid