De kleine blusmiddelen zijn brandblussers die zijn bedoeld om een een beginnende brand te blussen, m.a.w. een brand die zich nog niet heeft uitgebreid.
De kleine blusmiddelen moeten worden geplaatst in gebouwen, schepen, treinen, vrachtauto’s, bedrijfsauto’s. De blusmiddelen moeten duidelijk zichtbaar worden geplaatst en deze positionering is vakwerk en moet voldoen aan bepaalde regelgeving. Vaak wordt de positionering in en bij de vluchtweg gegroepeerd.

Voorbeelden van kleine blusmiddelen

De kleine blusmiddelen zijn:

Wijziging in een pand

Indien de indeling van een pand of de bestemming van een gebouw wijzigd, dan moet de positionering van de blusmiddelen opnieuw worden bekeken en zonodig worden aangepast.

Draagbare blustoestellen

Volgens de Nederlandse wetgeving zijn alle blusmiddelen signaalrood van kleur en een draagbaar blustoestel mag niet uitsluitend met water gevuld zijn. Op ieder draagbaar blustoestel moet vermeld staan met welk blusmiddel het is gevuld, hoeveel blusmiddel er in zit en hoe de gebruiksaanwijzing is.
Ook staat er op vermeld – middels pictogrammen – voor welke brandklassen deze brandblusser geschikt is.