Selecteer een pagina

De keuring van brandblussers, een wettelijke verplichting.

Keuring-brandblusser-klasse-abcAl decennialang is het verplicht om blusmiddelen periodiek te laten keuren. De keuring van brandblussers, brandhaspels en aanverwanten zijn daar een onderdeel van. Worden blusmiddelen niet gekeurd en komt de brandweer langs voor controle en kan dit leiden tot een reprimande of zelfs een boete. Ook verzekeraars controleren of een keuring jaarlijks heeft plaatsgevonden. Zij zijn vaak een bepalende factor als het gaat om de keuring. Want wanneer je de blusmiddelen niet keurt, keert de verzekering vaak niet uit bij een claim op de brandverzekering.

Historie

Keuring van brandblussers tot en met 2009

oude-brandblusserAlle brandblussers moesten in het verleden, voor 2009, jaarlijks gekeurd worden volgens de wet. Ruim 20% van de brandblussers wordt na controle afgekeurd. Deze afkeur van de brandblussers kan de volgende oorzaken hebben:

 • Weersinvloeden zoals vorst of condens
 • Vervanging blusstof
 • Afkeur op leeftijd
 • Afkeur op economische leeftijd
 • Technische mankementen
 • Roestvorming inwendig en uitwendig
 • Beschadiging

Je ziet dat de keuring van een brandblusser een belangrijk punt is voor de brandveiligheid en verscheidene redenen heeft om afgekeurd te worden.

Keuring vanaf 2010 van de brandblussers.

Manometer Brandblusser keurenVolgens de wet moeten alle draagbare en verrijdbare blustoestellen slechts minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Echter stellen verschillende NEN normen, verzekeraars en brancheverenigingen dat blussers wél jaarlijks gekeurd moeten worden. Onder andere de NEN 2559 en NEN 2659 stellen dat keuringen voor brandblussers en verrijdbare blustoestellen elk jaar moeten plaats vinden. Hierin is ook vast gelegd hoe de keuring moet plaats vinden en waar deze aan moet voldoen. Daarnaast blijkt dat zowel de VEBON als NCP (overkoepelende organisaties voor gecertificeerde brandbeveiligingsbedrijven) bang zijn dat de brandveiligheid in het gedrang komt. Hierdoor verwachten alle betrokken organisaties en verzekeraars dat de keurende bedrijven/instanties nog steeds jaarlijks bij hun klanten de keuring van brandblussers blijven uitvoeren. De VEBON stelt ook dat alle VEBON gecertificeerde bedrijven, waar Asphalia er één van is, blusmiddelen minimaal één keer per jaar keuren. Ook anno 2014 zijn er veel verzekeringsmaatschappijen die eisen dat de keuring jaarlijks uitgevoerd wordt/blijft worden.

Keuring van brandslanghaspels, sinds 2010.

Afgekeurde brandslanghaspelIn tegenstelling tot draagbare en verrijdbare brandblusapparaten moeten de brandslanghaspels wél jaarlijks gekeurd worden volgens de wet. Dit vanwege risico op gebied van legionellabesmetting van het drinkwater. Vandaar ook altijd de bordjes die vermelden, geen drinkwater. De keuring van brandslang haspels valt onder de NEN EN 671-3. Tijdens controle en onderhoud aan een brandslanghaspel wordt onder andere de keerklep gecontroleerd, de slang, de haspel + binnenwerk, de spuitkop, waterdruk en de slanggeleider. Ook hangen dergelijke brandhaspels in een kast of achter een daarvoor bestemde afscherming, ter voorkoming van schade van buiten af.

Kortom een jaarlijkse controle op de blusmiddelen blijft met klem geadviseerd.


Periodieke keuring brandblussers.

Afgekeurde schuim brandblussers klasse abAlle soorten brandblussers zijn gevoelig voor de tand des tijds, temperatuur, weersinvloeden en omstandigheden in de ruimte. Bij brandblussers is het niet zo zeer dat ze alleen slijten door gebruik, maar bijvoorbeeld wel door corrosie (roest) of vorst. Deze factoren kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van de brandblussers. Zowel de omgevingsfactoren als de inhoud van de brandblussers zijn aan slijtage of veroudering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat brandblussers niet meer functioneren. Blussers moeten immers altijd correct functioneren bij een inzet. Daarom is een jaarlijkse periodieke keuring van brandblussers erg belangrijk.

Wat kan corrosie veroorzaken

Corrosie is een van de belangrijke factoren waarop een brandblusser wordt gecontroleerd tijdens de periodieke keuring. Er zijn verschillende factoren die corrosie kunnen bevorderen, zowel interne als externe factoren.
De interne factoren:
Druk meten brandblusser

 • Zuurstof
 • Fosfaten
 • Zout
 • Vocht
 • Druk in het toestel

roest op afgekeurde brandblusserDe externe factoren:

 • Luchtvochtigheid
 • Vocht
 • Verhoogde zuurstof in atmosfeer
 • Geweld tegen het apparaat: deuken, scheurtjes, krassen.
 • Chemicaliën, bedrijfsrisico factoren, maar ook schoonmaakmiddelen.

 


Kosten controlebeurt (keuring) van een brandblusser.

Een onderhoudsmonteur kan per jaar maximaal zesduizend brandblusmiddelen keuren. We gaan uit van 220 werkdagen en dat betekent dat een onderhoudsmonteur bij dag ongeveer 30 eenheden kan controleren.

De maandelijkse kosten voor een gemiddeld bedrijf rondom keuringen zijn:A4 Factuur

 • Salaris: € 2000,-
 • Sociale lasten werkgever: € 600,-
 • Auto, brandstof, verzekering: € 2000,-
 • Inrichting en afschrijving auto: € 500,-
 • Materiaal kosten: € 400,-
 • Studie kosten monteur: € 125,-
 • REOB Certificering: € 125,-
 • Bij wonen van branche gerelateerde audits: € 150,-

Aan maandkosten is dit al ruim € 6000,-, om over de standaard bedrijfskosten als automatisering, ander personeel, controle finaciën door accountant etc. nog maar te zwijgen.
Per maand 20 werkdagen en per dag 25 te controleren eenheden. Dit zijn er om en nabij 500 per maand.

De controlekosten die een klant moet betalen moeten dus circa minimaal € 15,- per eenheid zijn.

Mag/moet er nog wat verdiend worden aan een keuring?

Indien een monteur een degelijk salaris heeft – zoals hierboven vernoemd – en de keuring van de brandblussers en/of brandslanghaspel op een goede wijze wordt uitgevoerd, dan is een keuring van € 15,- per eenheid onvoldoende. Ieder bedrijf dient een reserve op te bouwen, kwaliteit en service te garanderen en elk bedrijf heeft ook zijn overheadkosten.


Wat vragen wij gemiddeld voor de keuring van een brandblusser

prijs-kwaliteit-stickerDe kosten zijn afhankelijk van de locatie, het aantal en het soort brandblusser. Per type heb je verschillende handelingen tijdens het keuren. De een is tijdrovender dan de ander. Ook het vulmiddel verschilt per soort. Toch zijn er tot 5 eenheden richtlijnen die we globaal in acht kunnen nemen. Per 5 eenheden kom je uit op ongeveer € 85,- ex. BTW voor een controle op brandblussers. Alle controle’s met meer dan 5 eenheden moeten nader gecalculeerd worden.

KLIK hier en vraag een offerte aan voor onderhoud van jou blusmiddelen