Hoe kunnen wij je helpen?

Brandpreventie

Brandbrief van minister Schippers over diverse verantwoordelijkheden van partijen inzake brandveiligheid

Graag brengen wij u op de hoogte van de meest recente brief van de minister inzake brandveiligheid bij zorginstellingen. De kabinetsreactie en de antwoorden op de gestelde Kamervragen geven een integraal beeld hoe het kabinet de brandveiligheid in zorginstellingen op orde wil krijgen en houden. In de afgelopen periode is met betrokken (veld)partijen gesproken op welke wijze dit het best vorm kan worden gegeven. In deze brief zet ik de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid en de vervolgstappen op een rij.

Brandklassen

Uitleg van de brandklassen: A,B,C,D,F met het principe dat alleen maar degassen brandbaar zijn.

Brandstadia

De begrippen ‘brand’ en ‘vuur’ lijken op het eerste gezicht hetzelfde te betekenen, maar er is een wezenlijk verschil: vuur is gewenst, brand niet. Een roker zul je altijd om een vuurtje horen vragen, en nooit om een ‘brandje’. Kampvuren en...

Wat zijn kleine blusmiddelen?

De kleine blusmiddelen zijn brandblussers die zijn bedoeld om een een beginnende brand te blussen, m.a.w. een brand die zich nog niet heeft uitgebreid. De kleine blusmiddelen moeten worden geplaatst in gebouwen, schepen, treinen, vrachtauto's, bedrijfsauto's. De...

De brandslanghaspel

Een brandslanghaspel zijn twee rode schijven waartussen een slang is opgerold. Deze slang heeft een maximale lengte van 30 meter en is aangesloten op de drinkwatervoorziening. De hoofdafsluiter is een handel die de watertoevoer afsluit en deze hoofdafsluiter bevindt...

Koolzuursneeuw brandblusser

De koolzuursneeuwblusser, meestal de CO2 blusser genoemd, is geschikt voor de brandklassen B(vloeistofbranden) en C(gasbranden). Afhankelijk van de fabrikant staat er op het etiket soms maar 1 brandklasse vermeld, dit is dan altijd de brandklasse B. Koolzuursneeuw In...

Blusdeken

De huidige blusdekens zijn gemaakt van glasvezeldoek. Glasvezeldoek is niet brandbaar en geschikt om bij kleine branden de brandhaard af te dekken. Brandhaarden voor de blusdeken. Personen. Vlam in de pan. Elektrische apparatuur. Personen. Voorkom het schoorsteen...

Wat is bluspoeder?

Indien een product door het eigen gewicht wordt samengedrukt, dan wordt dit “inklinken” genoemd. Het meest bekend is het inklinken van kleigrond. Maar dat gebeurt dus ook met bluspoeder. Indien een poederblusser lange tijd niet is bewogen dan is het tot een stevige massa samengedrukt.

Constante druk brandblusser.

De naam zegt het eigenlijk al, het zijn brandblussers die altijd onder druk staan. Hierdoor zijn ze snel en effectief in het gebruik en heeft de gebruiker een optische controle mogelijkheid.

Brandstadium Smeulen

Een brand kent diverse fases, één van deze fases is een smeulfase. Smeulen is een zeer gevaarlijke situatie, dit gaan we hieronder uitleggen.
De derde betekenis “zacht, langzaam branden zonder vlam, wel echter met rook en warmte”, benaderd het beste de omschrijving van het woord smeulen.

Blustraining met koolzuursneeuw

CO2 , ook wel koolzuursneeuw genoemd, is het brandblusmiddel voor de brandklasse B en C. Het blussen met kooldioxyde vereist enig inzicht en kennis hoe je het moet gebruiken. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan?

Wij hebben een bedrijfsnoodplan dat jaren oud is maar wel steeds netjes geupdate. Al het nodige staat er wel ergens in, maar het plan voldoet niet geheel aan de indelingseisen, zo is er bijvoorbeeld geen hoofdstuk ontruimingsplan. Als ik zoek hoe een dergelijk bedrijfsnoodplan er qua indeling uit moet zien, vind ik alleen eisen voor een ontruimingsplan.

Levensduur van brandblussers

De levensduur van draagbare blustoestellen wordt vanaf 1 januari 2004 gesteld op maximaal 20 jaar.
Daarna moeten deze draagbare blustoestellen buiten gebruik worden gesteld.

Bluspoeder en reinigen.

Bluspoeder en reiniging.
Bluspoeder, het geeft een puinhoop! Dat bluspoeder een puinhoop maakt, dat kan.
De vraag die dan ontstaat is: ”Hoe maak ik het schoon, hoe reinig ik alles”.

Mabo, de automatische brandblusser, de blusbom

De automatische brandblusser is een nieuwe ontwikkeling op de brandblusmarkt. Het is een cilinder gevuld met vloeistof. Deze blusbommen worden geactiveerd door warmte of door vuur. Het afgebeelde merk wordt geactiveerd bij een temperatuur van 84 °C

Brandblusser ontploft spontaan

Met een enorme knal is in een koffiehuis in Duitsland een hand – brandblusser spontaan ontploft. De explosie was zo heftig dat de voordeur uit de zaak werd geblazen en de ruiten aan scherven gingen.

Proefjes textiel

Voor het brandwerend maken van textiel – meestal gordijnen – is het prettig om te weten met voor materiaal je te maken hebt. Je hebt een lap stof en van de brandweer MOET je een certificaat hebben om aan te kunnen tonen dat je alles hebt gedaan om de brandveiligheid te bevorderen.

Gekeurde brandblussers zijn gestickerd

Iedere brandblusser – ongeacht type en formaat – dient gekeurd te worden. Na keuring moet er een bewijs worden geplaatst dat de brandblusser goed of afgekeurd is. U leest het goed, ook bij afkeur moet er een sticker worden aangebracht dat deze betreffende brandblusser is afgekeurd.

Brandblussers, prijzen en doelstelling

De doelstelling van een brandblusser is denk ik erg duidelijk. Het blussen van een brand. Maar er zit nogal veel verschil in branden. We noemen hier even een paar verschillen. Beginnende brand, vaste stoffen brand, vloeistoffen brand, metaal brand, smeulbrand, vergevorderde brand, elektriciteitsbrand, brand in de doofperiode, frituurbrand.

De juiste blusmiddelen kiezen: hoe doe je dat?

Er bestaan verschillende soorten blusmiddelen. Wanneer moet je nu welk blusmiddel gebruiken? Het antwoord is: dat hangt af van de aard van de brand. Voor verschillende soorten branden bestaan verschillende typen blusmiddelen. Lees dit artikel voor meer informatie

Nieuwe norm NEN 2575 voor ontruiminginstallaties

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft een ontwerp ontwikkeld voor een nieuwe NEN 2575. De NEN 2575 stelt eisen aan ontruimingsinstallaties. De nieuwe NEN 2575 moet bijdragen aan een meer integrale brandbeveiliging. Een ontruimingsinstallatie, wat was dat...

Nieuwe norm NEN 3140 voor elektrische installaties

Na 10 jaar heeft het Nederlands Normalisatie Instituut de NEN 3140 vernieuwd. De nieuwe NEN 3140 moet het werken met elektrische installaties (nog) veiliger maken.   De norm zou ten eerste beter leesbaar zijn dan de vorige versie.  Ze is duidelijker over de...

Brandweer wil van brandbestrijding naar brandpreventie

Op 24 Maart jl. presenteerde de brandweer het boek 'De Brandweer over morgen', een toekomstplan. De clou: we gaan de gaan de focus verleggen van brandbestrijding naar brandpreventie.  Brandveiligheid wordt daarmee toenemend de verantwoordelijkheid van burgers en...

Brandvertragend impregneren

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Buitenwacht

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Gasmeten

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Normen en Wetgeving

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Veiligheidstoezicht

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.