Search
Close this search box.

Jaarbudget brandweer moet met 85 miljoen euro omlaag

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

De brandweer moet jaarlijks 85 miljoen euro minder gaan uitgeven. Dat advies maakte de Commissie Mans gisteren bekend. Om de bezuinigingen te realiseren, krijgen burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheid voor de eigen brandveiligheid.

Het onderzoek naar het brandweerbudget werd gedaan in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten van de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding). Waarnemend burgemeester Jan Mans van Maastricht stelde een onderzoekscommissie samen: de Commissie Mans. Om de voorgestelde kostenombuiging mogelijk te maken, moet eerst 100 miljoen worden geïnvesteerd. Vanaf 2020 moeten de kortingen op het budget rond zijn en het beloofde effect sorteren.

Bezuinigingen brandweer zijn hard nodig

Aanleiding voor het onderzoek was de recente kostenstijging bij de brandweer. Op dit moment kosten de brandweerkorpsen 1 miljard euro per jaar. Dat is bijna 2 keer zoveel als in 2000. De stijging van de brandweerkosten is volgens de brandweer niet langer houdbaar.

De Commissie Mans legt in het rapport uit hoe de kostenstijging kan worden omgebogen; hoe de brandweer efficiënter kan worden gefinancierd; en wat de gevolgen zijn als er niet wordt ingegrepen.

Advies: budget brandweer van 4 kanten inperken

De kostenstijging kan men volgens de Commissie Mans ombuigen, door de verantwoordelijkheden van de brandweer te heroverwegen. Men moet meer inzetten op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Op die manier kunnen branden vaker voorkomen worden. Blussen is dan minder vaak nodig.

Concreet zou de brandweer moeten inleveren op de volgende punten:

  1. De brandweer moet niet meer standaard uitrukken met een brandweerauto met 6 man. Ook hoeven niet meer alle brandweerauto’s alle apparatuur aan boord te hebben. Door deze ingreep verwacht men 83,5 miljoen euro te besparen.
  2. De brandweer moet ophouden met brandveiligheidscontroles in bedrijfspanden. De brandveiligheid in bedrijfspanden blijkt nl. vrijwel nooit in orde. De brandweer moet daarom bij het blussen per definitie rekening houden met mankementen. Men verwacht 33 miljoen euro te kunnen besparen door de brandveiligheidscontroles te stoppen. De brandveiligheid van bedrijfspanden wordt met deze ingreep meer de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf – met alle gevolgen van dien na calamiteiten.
  3. De brandweer moet het aantal meldkamers terugdringen van 25 tot 3 à 5. Dit zou een besparing opleveren van 25 miljoen euro.
  4. De brandweer moet geen brand meer blussen met drinkwater. Dat bespaart op jaarbasis 7,5 miljoen euro.

Zoals gezegd moet niet alleen een kostenombuiging plaatsvinden, maar dient de brandweer ook efficiënter te worden gefinancierd. De financiering van de brandweer moet meer eenduidig worden. De brandweer kan dan meer eenduidig worden aangestuurd en de administratieve lasten worden lager.

Gemengde reacties vanuit de brandweer: korpsen angstig, NVBR positief

De plannen van de Commissie Mans liggen gevoelig bij de brandweerkorpsen. De Vakvereniging van Brandweervrijwilligers vindt het gevaarlijk om met minder man tegelijk uit te rukken. Bovendien vinden de brandweerlieden, dat beter bezuinigd had kunnen worden op de overhead in plaats van op de korpsen. In de afgelopen 10 jaar werden op overheadsniveau de zogenaamde Veilheidsregio’s ontwikkeld. Er kwamen in die periode geen brandweerlieden bij. De grootste kostengroei zit dus in de overhead. En daarvoor stelt de Commissie Mans, op de meldkamers na, geen ingrijpende adviezen voor.

Volgens NVBR-voorzitter Caroline van der Wiel sluiten de voorstellen van de Commissie Mans echter aan bij de visie van de NVBR. “De repressieve brandweer blijft altijd bestaan, maar fundamentele verandering is wel noodzakelijk. Als er niets gebeurt, zullen de kosten verder stijgen zonder dat de veiligheid van de burger toeneemt. Het is onze ambitie om een hoger rendement te behalen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau.”

De brandweer verandert… Wat betekent dat voor u?

De brandweer gaat meer varen op uw zelfredzaamheid. De brandveiligheid in uw bedrijf wordt dus meer uw eigen verantwoordelijkheid. Om de brandveiligheid te waarborgen, zijn allerlei maatregelen blijvend noodzakelijk. Denk aan bouwkundige brandpreventie, de aanschaf van brandblussers en het opleiden van BHV-ers. Een helpende hand nodig? Kijk dan eens op www.asphalia.nl voor een overzicht van onze brandveiligheidsdiensten.

Bronnen:

  • http://www.rtl.nl
  • http://www.nvbr.nl
  • http://headlines.nos.nl
  • http://www.nrc.nl
  • http://nos.nl

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
De gordijnen, kunstplanten en het decoratiemateriaal van restaurant de Voortse Herberg in Voorthuizen, moest op last van de brandweer, brandwerend gemaakt worden. Natuurlijk kon Asphalia dit verzorgen. De gordijnen zijn, vanwege het grote aantal, in onze loods brandwerend geïmpregneerd. De kunstplanten en het decoratiemateriaal hebben wij op locatie brandwerend behandeld. Zo