Search
Close this search box.

Is BHV verplicht?

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

BHV: verplicht voor (bijna) elke organisatie

Op Europees niveau zijn richtlijnen vastgesteld voor veiligheid op de werkplek. De Europese lidstaten moeten deze richtlijnen verwerken tot nationale wetgeving. In Nederland staan de regels voor veiligheid op de werkplek in de Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1994 stelt de wet o.a. een adequate BHV verplicht voor vrijwel elke organisatie. De eindverantwoordelijkheid voor de BHV ligt bij de werkgever, hoewel ook inzet van de werknemers wordt gevraagd.
BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is de deskundige bijstand, die bij calamiteiten wordt verleend vanuit het getroffen bedrijf zelf. U kunt daarbij denken aan EHBO, brandbestrijding en ontruiming. De werknemers die deze deskundige bijstand verlenen, worden BHV-ers (bedrijfshulpverleners) genoemd. Alle BHV-ers samen vormen de BHV-organisatie.
BHV is dus verplicht voor vrijwel alle organisaties. Voor sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt, maar dan nog alleen als er geen bijzondere risico’s bestaan.

Twijfelt u of BHV voor uw organisatie verplicht is? Onze deskundigen informeren u graag. Stel uw vraag over BHV via ons contactformulier.
Waarom is BHV verplicht?

BHV is verplicht om de veiligheid te verbeteren van de medewerkers, bezoekers en klanten van een organisatie. Calamiteiten hebben vaak grote nadelige gevolgen op financieel en persoonlijk vlak. Adequate BHV kan de schade aanzienlijk beperken. Zo draagt BHV bij aan de continuïteit van de organisatie. Bovendien draagt de aanwezigheid van een adequate BHV-organisatie bij aan een positief imago.

Wat is verplicht inzake BHV?

In het kader van BHV zijn een aantal maatregelen verplicht:
Een RI&E (laten) uitvoeren. RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De RI&E beschrijft de risico’s, die de werkzaamheden van de organisatie met zich meebrengen. Daarnaast omvat de RI&E een plan van aanpak om de risico’s te beperken.
Een BHV-plan (laten) schrijven. Na het uitvoeren van de RI&E blijven restrisico’s over. Het BHV-plan wordt deels gebaseerd op die restrisico’s. In het plan staat, welke maatregelen de organisatie heeft genomen om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten. Vaak omvat een BHV-plan ook andere plannen, zoals een ontruimingsplan of een zgn. ‘aanvalsplan’ voor de brandweer. Richtlijnen voor het opstellen van een BHV-plan staan in de norm NEN 4000.
Zorgen voor een adequate BHV-organisatie. Dit wil zeggen: u moet BHV-ers laten opleiden. U mag zelf bepalen hoeveel BHV-ers u aanstelt. U moet daarbij echter wel rekening houden met de grootte van uw bedrijf en met de risico’s. BHV-ers moeten zodanig zijn opgeleid, dat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.
BHV-materiaal aanschaffen en BHV-materiaal laten onderhouden. Onder BHV-materiaal vallen bijv. EHBO-artikelen, blusmiddelen en noodverlichting. Ook hier geldt: wat u exact moet aanschaffen, hangt af van uw bedrijfsgrootte en van de bedrijfsrisico’s.
In het geval van een calamiteit: contact onderhouden met de professionele hulpdiensten.

Voldoen aan uw verplichtingen op het gebied van BHV? Asphalia helpt!

Wilt u weten waartoe uw organisatie in het kader van BHV verplicht is? Onze deskundigen informeren u graag. Desgewenst kunnen we u ook helpen uw BHV daadwerkelijk te organiseren. U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:
RI&E laten uitvoeren
BHV-plan laten schrijven
BHV-ers laten opleiden
BHV-materialen aanschaffen
BHV-materialen laten onderhouden

    Direct contact
Vul onderstaand formulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op!
Direct contact? Bel: 0318 488502, mail: training@asphalia.nl
[gravityform id=”1″ name=”Contact” title=”false” description=”false”]

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid