Ijken of bumpen, wat is het verschil?

Voor veel mensen is niet duidelijk of een meter geijkt, gekalibreerd of een bumptest moet ondergaan. Ijken en kalibreren komt bij een gasmeten op het zelfde neer. Bumpen is echter een andere meting. Het verschil tussen het ijken van een gasmeter en het Bumpen van een gasmeter wordt kort en bondig uitgelegd door onze instructeur.