Search
Close this search box.

Het ontruimingsplan

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Het ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan en hierin wordt stap voor stap besproken wat er moet gebeuren bij een ontruiming. Geen enkel ontruimingsplan is gelijk, maar er is wel een vaste structuur. Deze structuur is vastgelegd in de NEN-8112.
De hoofdstuk indeling volgens de NEN-8112:

 1. Inleiding / toelichting
 2. Tekeningen (plattegronden en de situatie in de omgeving).
 3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens.
 4. Alarmeringsprocedure intern en extern.
 5. Stroomschema alarmering.
 6. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen.
 7. Taken bij ontruiming of een ontruimingsalarm.
 8. Meldpunt alarmeringen.
 9. Leidinggevende BHV met omschrijving takenpakket.
 10. Directie met haar taken en hoe de taken zijn gedelegeerd.
 11. Ontruimingsplattegronden.
 12. Logboek ontruimingsplan.

Voor gezondheidsgebouwen is er nog een aanvulling.

Gedeeltelijke ontruiming.

Bij grote(re) gebouwen is het gebouw opgespltst in brandcompartimenten. Bij brandcompartimenten zijn de wanden brandmwerend gemaakt en zijn de deuren rook- en brandwerend. Hierdoor kan gevaarlijke rook zich niet verspreiden en kan de zuurstof niet bij de brand komen. Door deze maatregelen kan de brand zich niet snel door het hele pand verspreiden.

Deze ingrepen maken het mogelijk om een pand gedeeltelijk te ontruimen, waardoor een ontruiming beter gefaseerd kan verlopen of dat er afdelingen zijn die normaal verder kunnen werken. Dit beperkt de bedrijfsschade.

Verticale / horizontale ontruiming.

Bij een gebouw met verdiepingen kan het zijn dat bij een brand niet de hele verdieping hoeft te worden ontruimd, omdat het goed is ingedeeld met brandwerende compartimenten.

Horizontale ontruiming:Een gedeeltelijke ontruiming waarbij men naar een ander brandcompartiment moet op dezelfde verdieping.

Verticale ontruiming:Een gedeeltelijke ontruiming waarbij men naar een lager gelegen etage moet. Normaliter gaat de ontruiming altijd naar en lager gelegen punt, maar er zijn uitzonderingen.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid