Search
Close this search box.

Gevaren bij brand

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Bij een brand liggen er diverse gevaren op de loer, er zijn gevaren die vanzelfsprekend zijn, maar er zijn er ook waar je niet zo snel aan denk. Middels de risico-evaluatie en -inventarisatie worden alle gevaren per bedrijf in kaart gebracht.
De belangrijkste risico’s op een rijtje:

  • Hitte
  • Rook
  • Explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Oriëntatieverlies
  • Chemicaliën
  • Kunststoffen
Hitte
De temperatuur in een besloten ruimte verhoogt zich gemiddeld per minuut met 100°C. Natuurlijk is de hoogte en de ruimte een factor die hier de snelheid zal beïnvloeden.
Rook
In de rook zijn een aantal gassen aanwezig die zeer brandbaar en giftig zijn.
Methaan: Giftig en zeer brandbaar. Methaan brand reeds bij ± 550°C
Koolmonoxide; Giftig en geur, kleur en smaakloos. Koolmonoxide brand reeds bij ± 650°C.
Bij een (sterke) rookontwikkeling mag de BHV-er niet zelf blussen. Laat dit aan de professionele brandweer over, zij gebruiken adembescherming.
Explosiegevaar
Bij een brand komen veel gassen voor die zich ophopen in besloten ruimten en er kunnen gasleiding knappen. Hierdoor kunnen er explosies ontstaan.
Flashover: door het openen van ramen of deuren kan rook door de toetredende zuurstof tot ontbranding komen.
Backdraft: Bij een backdraft is de ruimte vol met rook en heerst er een zeer hoge temperatuur. Zodra er zuurstof bij komt, dan kan er hierdoor een explosie ontstaan.
Elektriciteit
Door de hitte zullen de elektriciteitskabels smelten. Hierdoor ontstaat er kortsluiting. Brand in een meterkast mag nooit worden geblust met water.
Bij brand lijkt het vaak zinvol om de elektriciteit af te sluiten, maar doe dit in overleg met de brandweer.
Oriëntatieverlies
Door de roo ontwikkeling kan het zicht minder worden en door inademing kan het denkvermogen belemmerd worden.
Blijf altijd contact de muren houden om uw oriëntatie niet te verliezen.
Chemicaliën
Chemicaliën zijn stoffen van diverse aard en kunnen leiden tot zeer verschillende reactie’s. De bhv’er moet dus weten wat er in huis/het bedrijf het gevaar kan vormen.
Kunststoffen
Kunststoffen ontleden reeds bij lage temperaturen. Hierdoor komen er vaak brandbare gassen vrij, maar het smeltproces kunnen de kunststoffen smelten en uit elkaar spatten.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

De rode pictogrammen hebben als doelstelling een aanwijzing te zijn bij het ontstaan van brand.
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid