Als u een bedrijf heeft, dient u zich aan de wetten en regels houden met betrekking op de BHV binnen uw bedrijf.
Natuurlijk doet u uw best om dit zo goed mogelijk te doen, maar het kan ook zo zijn dat u door de bomen het bos even niet meer ziet en onbedoeld de regels overtreedt. boete arbo bhv

In 2013 is er een nieuwe wet aangenomen waardoor er scherper gecontroleerd wordt en er meer en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowet overtreedt.

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:
• Hogere boetes
• Hogere straffen bij herhaalde overtreding
• Stilleggen van bedrijfsonderdelen
• Last onder dwangsom
• Geen tussenkomst van de rechter

Welke boetes ontvangt u bij overtreding?

De overheid heeft sinds kort een nieuwe website in het leven geroepen, www.zelfinspectie.nl.

Op deze website staat vermeld wat de boetes kunnen zijn als u uw BHV niet goed of niet voldoende heeft geregeld.