ex-ox-tox

We krijgen op de klantenservice heel veel vragen waar ex-ox-tox voor staat bij cursussen en examens gasmeten en of onze cursussen daar aan voldoen. Mijn collega Marcel Peut legt dit uit in dit filmpje:

Uiteraard wordt je tijdens al onze cursussen gasmeten opgeleidt om de examens gasmeten (van het SOG) te behalen. Je wordt dus getraind in het doen van een explosiviteitsmeting (EX), zuurstof meting (OX) en een giftigheidsmeting (TOX).