Search
Close this search box.

Explosiegrens, de UEL en de LEL

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Veel vloeistoffen geven dampen af, deze dampen zijn vaak explosief. Dit geldt ook voor veel gassen. De definitie voor een brand en een explosie is gelijk: ‘een chemische reactie tussen een brandbaar voorwerp en zuurstof met als reactie warmte’. Het verschil is dat bij een explosie een veel snellere reactie plaatsvindt.

De explosiegrens verschilt per brandbare stof

uel-lel
Een gas of een damp van een bepaalde stof moet in de lucht een bepaalde verzadiging hebben alvorens tot explosie te komen. Een verzadiging die te weinig is komt niet tot ontploffing, maar een te hoge verzadiging ook niet. In het hieronder getoonde staatje zitten een aantal brandbare stoffen met hun verzadigingspercentage waarin ze kunnen ontploffen. Het verschil is duidelijk zichtbaar.

De UEL is een Engelstalige afkorting en staat voor Upper Explosion Level.
Indien er dus meer gas in een ruimte is dan dit percentage, dan is er geen ontploffing mogelijk. Er is wel een zeer groot gevaar, want enige ventilatie kan veroorzaken dat de verzadiging onder de UEL komt en dan is een vonk voldoende voor ontploffing.

De onderste explosiegrens, de LEL.

explosiemeter

De LEL (Lower/Lowest Explosion Level) betreft de ondergrens. Indien er minder gas in de ruimte is dan dit percentage, dan is er geen ontploffing mogelijk. Het gevaar is dan acceptabel.
Bij metingen dient men er altijd voor te zorgen dat je onder de 10% van  de onderste explosiegrens zit. In sommige gevallen mag je slechts werken bij 5% van de LEL.
Ook hier geldt: meten is weten.

Buiten de explosiegrens en toch gevaarlijk

Veel stoffen zijn behalve explosief ook brandbaar en giftig. Als voorbeeld nemen we methaan.
Methaan is een bijproduct van een brand, dit is een gas dat bij een temperatuur van ongeveer 550 °C behoorlijk brandbaar is. Een temperatuur van 550 °C is geen extreem hoge temperatuur bij een brand en is dus al heel snel bereikt. Naast brandbaar is het product ook zeer giftig.


Video Cursus gasmeten volgen?

Cursus gasmeten video omgevingAsphalia Training / Safetyschool biedt een online leeromgeving aan voor de cursus Gasmeten. Deze heeft een persoonlijke trainer, exacte uitleg over de handelingen die je moet kunnen uitvoeren en gedetailleerde uitleg over alle theoretische kennis. Klik voor meer informatie

Praktijkcursus gasmeten

Samen met onze partner Safetyschool organiseren wij tevens praktijktrainingen gasmeten. Tijdens deze intensieve kortdurende training kun je in korte tijd een officieel certificaat behalen.

Meer informatie?

Neem contact op voor meer informatie over deze cursus.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid