De cursus Ex-OX-Tox, ook wel Cursus Gasmeten genoemd.

EX OX & TOX staan voor de type stoffen een gasmetrist meet. Eerder heette de cursus gasmeten ook wel cursus EX OX TOX. Tegenwoordig heet deze eigenlijk altijd cursus gasmeten of opleiding tot gasmetrist. Wel staat er nog steeds EX OX TOX vermeld. Dit omdat het de benaming is van de te meten soorten/groep gas. Marcel Peut, instructeur industriële trainingen, ligt nog het een en ander toe.

Weetje: eigenlijk staat Ex Ox Tox niet helemaal in de goede volgorde. Als we de volgorde van meten aanhouden dan meet een gasmetrist altijd eerst de zuurstof (OX). Daarna meet hij de explosiviteit (Ex) en als laatste de giftigheid (Tox).
 

Cursus Gasmeten volgen?

Wil je onze cursus gasmeten volgen? Of wil je hier meer informatie over?
Naar cursusgasmeten.nl