Asphalia heeft goed gekeken naar de wijze van certificeren van de belangrijkste certificerende instanties en heeft naar aanleiding van de wettelijke mogelijkheden haar cursussen ingericht.

EHBO cursus Asphalia goedkoper dan met externe certificatie.

Iedere certificerende instantie moet geld verdienen aaan het certificeren, want dat is de basis van hun bestaan. De manier waarop het Oranje Kruis het examen inricht is het duurste.

Opdracht Asphalia aan de instructeurs.

De instructeur die de leiding heeft tijdens een EHBO – / EHBO bij kinderen – / reanimatieles heeft, heeft altijd als opdracht te letten op de lichamelijke vaardigheden, de kennis en het voldoende kunnen uitvoeren van de Eerste Hulp handelingen.

Het examen van Asphalia.

Het examen dat Asphalia laat afnemen is een schrifelijk examen met meerkeuze vragen. Het aantal goed beantwoorde vragen moet tenminste 80% zijn. Het aantal vragen dat men moet beantwoorden is 15 vragen. De kandidaat mag dus maximal 3 fouten beanwoorden.

De theorie van de EHBO

Asphalia heeft een eigen online cursus. Zodra men zich heeft aangemeld en de cursus heeft betaald, krijgt men een inlogcode voor de e-learning. Gedurende 1 jaar heeft u dan de mogelijkheid om dit programma online te bezoeken. Er zijn in dit programma een aantal proefexamens opgenomen.

De eindtermen van de EHBO cursus

Asphalia heeft goed de eindtermen zodanig ingeriocht dat deze minimaal gelijk staan aan de eindtermen van de andere certificerende instanties.

Meerdere cursusvormen.

Asphalia heeft meerdere cursusvormen. EHBO cursus in één dag, herhaling in halve dag, een reanimatiecursus inclusief AED gebruik. Maar ook cursussen voor bij op het bedrijf, speciaal ingericht op de werk/risicosituatie die bij u aanwezig is. Als leuk extraatje kunnen wij de EHBO cursus ook bij u op het privé adres geven. Hierbij is bijna iedere vorm van certificering bespreekbaar.

Extra optie bij de eendaagse EHBO cursus van Asphalia

Bij de EHBO cursussen van 1 dag (zowel de basis als de herhaling) heeft u de optie om een internationaal erkend NIKTA certifcaat aan te vragen.