Search
Close this search box.

Een geschikte verbanddoos voor jouw bedrijf?

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Een verbanddoos is ingericht om gebruikt te worden bij een calamiteit. Bedrijfsmatig dient een verbanddoos (of ehbovoorziening) alle producten te bevatten om in de mogelijkerwijze in uw organisatie voorkomende ongevallen adequate hulp te verlenen.

Eigenlijk wordt er dus gezegd in de wet dat je eerst een inventarisatie moet maken van de mogelijke ongevallen voordat je een verbanddoos aanschaft voor jouw bedrijf. En deze aangeschafte verbandoos moet dan dus alle materialen bevatten om in de gedefinieerde gevallen eerste hulp te kunnen verlenen.

Er zijn vele redenen om een verbanddoos aan te schaffen. Hoe maakt u de keuze welke verbanddoos voor u het meest geschikt is? Laat het hieronder weten.

Wilt u meer informatie over de verschillende verbanddozen, of een wilt u een verbanddoos bestellen? Dan verwijzen wij u graag naar een van onderstaande partners:

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Brand en vuur zijn twee totaal verschillende eenheden. Toch hebben ze dezelfde basis. Het principe is simpel, zodra de branddriehoek compleet is, is er vuur. Het principe van de branddriehoek is toch: indien er voldoende brandbaar materiaal is in combinatie met een voldoende hoge temperatuur en voldoende zuurstof dan is