Waarom moet Douane kennis hebben van gasmeten?

Douane en gasmetenWaarom er bij de Douane kennis van zaken moet zijn over gasmeten is sterk afhankelijk van de situaties waar zij mee te maken krijgen. Het inspecteren van containers of goederen in tanks of afgesloten ruimten brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden verkleind door deze locaties te meten op gassen. Ook op locaties waar op en overslag plaats vindt van containers moet er kennis aanwezig zijn. In het filmpje er meer informatie over.