Een dekverband bestaat altijd uit een kompres en een elastisch hydrofiel windsel. Dit dekverband kan dus uit losse onderdelen bestaan, maar het kan ook uit een samengevoegd geheel bestaan.

De term zegt het al: met een DEKverband, dek je in eerste instantie de wond af. Een dekverband bestaat uit twee elementen:

  • Het niet verklevend kompres
  • Elastisch hydrofiel windsel

Je gaat hierbij als volgt te werk:

Pak van het juiste formaat een niet verklevend wondkompres en leg deze op de wond.

  1. Neem 4 stroken kleefpleister en zet het kompres rondom aan vier zijden vast. Nadeel is dat bij een harige arm, de kleefpleister aan de beharing hecht en dat het verwijderen pijnlijk is.
  2. Neem een rolletje elastisch hydrofiel windsel. Begin met het rollen van het windsel aan de zijde van de wond die het verst van het hart af ligt. Daarbij kun je in de rol kijken, zodat het rollen gemakkelijk gaat. Zorg dat het windsel steeds één derde overlapt. Rol van dun naar dik richting de rikketik.
  3. Zet daarna het windsel vast met 1 strook kleefpleister.

Dekverband samengevoegd tot snelverband

Er bestaan ook windsels die één geheel vormen. We noemen een paar samengevoegde vormen.

Het Duitse snelverband wordt ook wel het internationale snelverband genoemd.

Wondsnelverband

Het wondsnelverband kent ook diverse maten. De meest gangbare is 6 cm breed en het vastgeplakte kompres met een afmetting van 6×8 cm.

1 meter elastisch hydrofiel windsel van 6 cm breed. Na 15 cm. komt er een wondkompres van 6×8 cm. Het resterende deel van het windsel is 79 cm lang. Aan beide uiteinde zit een plakkertje om het verband snel vast te kunnen zetten.

Nederlands Snelverband

Het kompres kan een metalline laag hebben, een geperforeerd plastic laagje of geen van beide. Ook het elastisch hydrofiel windsel kan verschillend van afmeting zijn. Het meest gebruikelijke is dat het een windsel is van 4 meter. Het kompres is in het midden geplaatst, waarbij de uitstekende gedeelten van hydrofiele windsel netjes zijn opgerold.

Het Duitse Snelverband

Is meestal 4 meter hydrofiel windsel. Na 15 cm komt er een wondkussen (wondkompres). Helaas is het wondkussen zo geplaatst dat als je het verband wikkelt en je kijkt in de rol dat het wondkussen aan de verkeerde zijde van het windsel is geplaatst. Ook hier is weer een uitzondering. Een Nederlandse fabrikant (fabrikant? Productie in China!) heeft het op verzoek van ondergetekende op de juiste plaats geplaatst.