De voormalige norm: NEN 6065 Klasse 2

Een oude norm als de NEN 6065 klasse 2 kan nog al verwarrend werken ten opzichte van de nieuwe regels uit het bouwbesluit 2012 en de vergelijkbare nieuwe norm NEN EN 13501-1. We merken hierdoor steeds vaker dat er aan brandeisen word gerefereerd omtrent brandklassen uit de NEN EN 13501-1. Echter blijkt vaak dat deze eisen technisch niet haalbaar zijn of niet passend zijn. Dit omdat testen die omschreven in de NEN EN 13501-1 niet aansluiten op de situatie waarin een product of locatie zich bevindt. Peter Jantz CEO van Asphalia en brandwerendimpregneren.nl onderbouwt een aantal belangrijke aspecten en licht toe wat wel en niet van belang is.

Advies omtrent brandpreventie? Kijk ook op brandwerendimpregneren.nl of asphaliabrandpreventie.nl