Het is uitermate belangrijk om de borstcompressie op een goede en adequate wijze uit te voeren. Het goed uitvoeren van de borstcompressie bepaalt de nevenschade bij een patiënt, het kan zelfs het overleven bepalen. Natuurlijk is het zo dat niet handelen – geen borstcompressie toepassen- bij een hartritmestoornis een overlijden tot gevolg heeft. Althans de overlevingskans is een uitermate gering.

Nevenschade bij een foutieve borstcompressie.

Borstcompressie Foutief

Foutieve Borstcompressie

Indien de borstcompressie foutief wordt toegepast dan kunnen de ribben breken. Een gebroken rib kan een long perforeren, het buikvlies perforeren en zo nog veel meer letsel veroorzaken. Natuurlijk kunnen we denken: “toegebracht letsel geneest wel weer, het is beter dan overlijden”.

We hopen dat u het met de volgende uitspraak eens bent. Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden, hiermee wordt bedoeld dat het beter is goed te trainen en dat je daardoor geen letsel veroorzaakt.

Borstcompressie Goed

Perfect

De juiste plaats van de borstcompressie.

Volgens de huidige regelgeving wordt de borstcompressie toegepast op het midden van de borstkas. De borstkas is het bovenste gedeelte van de borst, de borstcompressie wordt nog altijd toegepast op het onderste gedeelte van het borstbeen. Dit is zoals altijd was.

De houding van de hulpverlener tijdens de borstcompressie.

Er zijn twee belangrijke aandachtspunten in verband met de houding van de hulpverlener.

  • de benen van de hulpverlener;
  • de armen van de hulpverlener.

Uw benen tijdens de borstcompressie.
De hulpverlener zal op zijn knieën plaatsnemen en de knieën zullen in spreidstand worden geplaatst. Deze spreidstand is erg belangrijk vanwege de stabiliteit van de hulpverlener. Indien de hulpverlener maar op één knie zou zitten dan is een zetje voldoende om de hulpverlener om te stoten. Indien de hulpverlener omvalt dan kan dit diverse vervelende gevolgen hebben.

Uw armen tijdens de borstcompressie.
Tijdens een borstcompressie dienen de armen loodrecht op het slachtoffer te worden geplaatst. Op een dusdanige wijze dat de ineen gevouwen handen op het midden van de borstkas staan. Indien de armen loodrecht geplaatst zijn dan zal het kraakbeen tussen de ribben en het borstbeen – verbinding tussen borstbeen en ribben – de schokken opvangen van de borstcompressie. Indien de armen een schuine houding hebben, dan wordt de druk foutief toegepast. Ook dit heeft driegevolgen:

  • onvoldoende bloedcirculatie
  • onvoldoende luchtwisseling in de longen
  • zeer grote kans op een breuk van de ribben

Het tempo van de borstcompressie.

Sinds 2011 is er een wijziging in het tempo van de borstcompressie. Het tempo moet liggen tussen de 100 en de 120 slagen per minuut, de training zal dus aangeleerd worden met een metronoom die 110 slagen per minuut aanhoudt. Deze wijziging wordt wereldwijd doorgevoerd.

De diepte van de compressie bij volwassenen.

Ook de diepte van de compressie bij volwassenen heeft een aanpassing die wereldwijd wordt doorgevoerd. De diepte is nu 5 tot 6 cm. Dit is een volle centimeter dieper dan in het verleden. Veel mensen hadden hier al een probleem mee met de oude diepte, nu wordt het nog moeilijker om de juiste diepte te halen.

Belangrijkheid van de wijzigingen van de borstcompressie.

Indien de wijzigingen goed worden toegepast dan zal bij het slachtoffer een betere bloedcirculatie plaatsvinden en dus zal ook de zuurstofwisseling van een hoger gehalte zijn. Deze combinatie van factoren zal een hogere overlevingskans moeten geven. Dit is precies waar het om gaat, een hogere overlevingskans met minder risico op restletsel.

Minder restletsel bij een goede borstcompressie.

Buiten de reeds genoemde letsels bij een minder goede borstcompressie is er nog een restletsel dat niet genoemd is. Het afsterven van hersenweefsel door onvoldoende zuurstof, of te lang zonder zuurstof is een belangrijk risico dat wordt tegengegaan door de nieuwe instructies bij het reanimeren.

Ja, ik wil de gratis reanimatiekaart

Zo heb je de 5 belangrijkste stappen bij een hartstilstand paraatReanimatiekaart

Eerste Hulp Kaart