Wat is een flashover?

Wat is een flashover?

Een flashover vindt plaats wanneer de in een ruimte aanwezige rook in aanraking komt met nieuw aangevoerde zuurstof. De rooklaag heeft de ontbrandingstemperatuur al bereikt en komt nu tot ontbranding.  Hoe ontstaat een flashover? Een flashover ontstaat uitsluitend bij...
Wat is een backdraft?

Wat is een backdraft?

Een backdraft is een brandverschijnsel dat zich kan voordoen bij een brand in een afgesloten ruimte. De brand bevindt zich in de dooffase, wat inhoudt dat er onvoldoende zuurstof is om te blijven branden. Wel zijn er in de ruimte nog veel hitte en gassen aanwezig. Bij...

Brandstadia: smeulen, vlammen en gloeien

Brandstadia zijn de verschillende ontwikkelingsfasen van een brand. Er zijn drie brandstadia: Smeulen Vlammen Gloeien 1. Smeulen Smeulen is de eerste fase van een brand en kenmerkt zich door zacht en langzaam branden zonder vlam. Wel is er rookontwikkeling. Een...
Wat is brandpreventie

Wat is brandpreventie

Brandpreventie zijn alle maatregelen die je neemt om brand te voorkomen en te beperken. Voorbeelden van brand preventieve maatregelen? Er zijn veel manieren om het risico op veel schade door brand te verkleinen. Onderstaand een aantal voorbeelden van zaken die...
Wat is noodverlichting?

Wat is noodverlichting?

Noodverlichting is verlichting die gaat werken na een stroomstoring. Noodverlichting heeft als doel om mensen te helpen het pand veilig te verlaten. Hoe wordt de noodverlichting gevoed? De noodverlichting functioneert op een eigen voedingsbron, onafhankelijk van het...
Wat betekent VCA?

Wat betekent VCA?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Waarom is de VCA in het leven geroepen? De VCA is een checklist die aannemers helpt veiliger hun werk te doen. De VCA is er op gericht om in de bouw- en techniekbranche ongevallen te beperken en te...