Explosiegrens, de UEL en de LEL

Explosiegrens, de UEL en de LEL

Veel vloeistoffen geven dampen af, deze dampen zijn vaak explosief. Dit geldt ook voor veel gassen. De definitie voor een brand en een explosie is gelijk: ‘een chemische reactie tussen een brandbaar voorwerp en zuurstof met als reactie warmte’. Het...