Subsidie, naam en link naar de instantie

Subsidie, naam en link naar de instantie

BHV gerelateerde subsidies zijn aantrekkelijk Subsidie’s zijn aantrekkelijke vergoedingen voor opleidingen die kunnen oplopen tot 50 % van alle gemaakte kosten. Kosten die vergoed kunnen worden zijn: Loonkosten Administratiekosten Reis & Verblijfkosten...
Nen-normen. Wet – wetgerelateerd – geen wet.

Nen-normen. Wet – wetgerelateerd – geen wet.

NEN-normen ook volgens Raad van State niet algemeen bindend De Raad van State deed 2 februari uitspraak in een hoger beroep. Met de uitspraak bevestigt de Raad de conclusie die het Gerechtshof in Den Haag op 16 november 2010 trok. Deze uitspraak benadrukt nogmaals de...
Vlampunt. Door ontgassing ontstaat al snel …

Vlampunt. Door ontgassing ontstaat al snel …

Het vlampunt. Het vlampunt is juist die temperatuur waarbij er zoveel ontgassing plaatsvindt, dat één vonkje voldoende is om de brand te doen ontstaan. Ontgassing Geen enkel product brand zomaar uit zichzelf. Een vaste stof moet eerst een bepaalde hoeveel gas afgeven...
Brand en Vuur, de definitie van vuur.

Brand en Vuur, de definitie van vuur.

Brand en Vuur. Brand en vuur zijn twee totaal verschillende eenheden. Toch hebben ze dezelfde basis. Het principe is simpel, zodra de branddriehoek compleet is, is er vuur. Het principe van de branddriehoek is toch: indien er voldoende brandbaar materiaal is in...
Communicatie, hoe en waarmee wordt er gecommuniceerd.

Communicatie, hoe en waarmee wordt er gecommuniceerd.

Communicatie en BHV Communicatie ie een mooi woord, een woord waar je eindeloos over kunt schrijven. We maken maar direct een tweedeling. Wijze van communiceren en de communicatiemiddelen. De vormen gaan we enigszins uitdiepen in het kader bedrijfshulpverlening. Voor...
Brandblussers, prijzen en doelstelling

Brandblussers, prijzen en doelstelling

De doelstelling van een brandblusser is duidelijk; het blussen van een brand. Maar er zit nogal veel verschil in branden, een paar voorbeelden: vaste stoffen brand vloeistoffen brand metaalbrand smeulbrand vergevorderde brand elektriciteitsbrand brand in de...