Blustraining met koolzuursneeuw

Blustraining met koolzuursneeuw

CO2 , ook wel koolzuursneeuw genoemd, is het brandblusmiddel voor de brandklasse B en C. Het blussen met kooldioxyde vereist enig inzicht en kennis hoe je het moet gebruiken. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk. Je start met een proefshot Vuur wordt altijd...
Veiligheidsbladen niet standaard bij brandblussers

Veiligheidsbladen niet standaard bij brandblussers

Veiligheidsbladen niet standaard bij brandblussers Per jaar worden er duizenden brandblussers geleverd in allerlei soorten en maten. De brandblussers zijn voor de veiligheid. Wordt er ook aan de persoonlijke veiligheid gedacht? Helaas ontbreekt heel vaak de juiste...
Brandveiligheid op evenementen, nieuwe NEN-norm.

Brandveiligheid op evenementen, nieuwe NEN-norm.

Zware ongevallen, ontstaan door weer, verkeer of anderszins, geven altijd stof tot nadenken over de veiligheid. Zo is het noodweer dat de grote ellende veroorzaakte tijdens Pukkelpop (18 augustus 2011) een reden om de veiligheidsnormeringen tegen het licht houden. Als...
BHV krijgt andere betekenis

BHV krijgt andere betekenis

De afkorting BHV was met ingang van 1994 BedrijfsHulpVerlener een nieuwe standaard. Dat gaat volgens de bijlage (bijlage kunt u hier downloaden) veranderen. De nieuwe betekenis zal gaan worden : Basis Hulp Verlening. Publicatiedatum 8 oktober 2010 van de nieuwe BHV...
Levensduur van brandblussers

Levensduur van brandblussers

Levensduur en overgangsregeling brandblussers De levensduur van draagbare blustoestellen wordt vanaf 1 januari 2004 gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze draagbare blustoestellen buiten gebruik worden gesteld. Voor de invoering van deze regel wordt de...
LEGIONELLA IN BRANDSLANGHASPELS

LEGIONELLA IN BRANDSLANGHASPELS

In drinkwater kunnen zich Legionella-bacteriën bevinden. Door het kleine aantal levert dit evenwel geen enkel gevaar op voor de gebruiker van dit water. De legionella bacterie is pas gevaarlijke na vermenigvuldiging. De Legionella-bacterie kan pas gevaar opleveren als...