Search
Close this search box.

BZK presenteert Handreiking Agressie & Geweld

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Richtlijnen voor het omgaan met agressie op het werk kunt u sinds 16 april 2010 lezen in de ‘Handreiking Agressie en Geweld’. Deze is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Handreiking Agressie en Geweld geeft grofweg antwoord op 3 vragen:

 • Hoe effectief is ons huidige veiligheidsbeleid?
 • Welke maatregelen moeten we nemen voor een effectief veiligheidsbeleid?
 • Wanneer en hoe doen we aangifte?

De handreiking is een praktisch naslagwerk voor beleids(ondersteunend)medewerkers, personeelsadviseurs, arbo-coördinatoren en leden van de ondernemingsraad. Kortom: voor iedereen die in zijn functie geacht wordt mee te denken over het veiligheidsbeleid van een bedrijf. Het naslagwerk helpt bedrijven, om een effectief veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Zo kan agressie in het vervolg makkelijker worden voorkomen, beperkt en afgehandeld.

De Handreiking Agressie en Geweld: geen overbodige luxe

Was dat nodig dan, een ‘Handreiking Agressie en Geweld’? Ja, helaas wel. Onderzoek van FNV wijst uit, dat in 2009 maar liefst 4 op de 10 werknemers te maken kregen met agressie. Het kon gaan om schelden en bedreigen, maar ook om fysiek geweld. De gevolgen van agressie zijn verstrekkend:

 • Gezondheidsklachten. Werknemers die slachtoffer zijn van agressie op het werk melden meer werkgerelateerde gezondheidsklachten. Denk ten eerste aan psychische klachten als slaapproblemen, angst en irritatie. Daarnaast rapporteren slachtoffers psychosomatische klachten, zoals maagpijn.
 • Slechter functioneren. 1 Op de 10 Nederlandse werknemers zegt het afgelopen jaar minder goed gefunctioneerd te hebben vanwege agressie of pesterijen.
 • Ziekteverzuim. 2,3 % van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar wel eens verzuimd vanwege agressie. Voor 30% van hen duurde het verzuim langer dan 1 maand.
 • Uitstroom. Werknemers die geconfronteerd zijn met agressie op het werk proberen vaker  een andere baan te vinden.
 • Verslechtering van het arbeidsklimaat. Agressie beïnvloedt het hele arbeidsklimaat in uw organisatie. Werknemers voelen zich minder verbonden met het bedrijf en gaan eerder op zoek naar ander werk.
 • Economische performance. Agressie vergroot dus het ziekteverzuim en de uitstroom en verkleint de productiviteit. Bovendien kost de afhandeling van incidenten (onderzoek, rechtszaken) veel geld. Tot slot kunnen bedrijven, als problemen naar buiten komen, minder aantrekkelijk worden voor klanten. Al met al kan agressie ook tot financiële problemen leiden.

Volgens vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius laat het FNV-onderzoek zien, dat bestaande afspraken om agressie op de werkvloer tegen te gaan niet helpen. Minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken is het met haar eens. Beiden benadrukken, dat vaker aangifte moet worden gedaan als we agressie willen bestrijden. En dat met de aangiftes vervolgens ook iets moet worden gedaan.

Werkgevers in de hoofdrol

Een actieve rol van werkgevers is cruciaal bij de bestrijding van agressie op de werkvloer. Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor het beschermen van werknemers. Ze moeten daarom regels opstellen voor de omgang met elkaar; en procedures ontwikkelen voor agressiebeheersing.

Natuurlijk willen werkgevers primair de aandacht richten op hun reguliere werkzaamheden. Er is niet altijd voldoende tijd om zich te  in agressiebeheersing te verdiepen. Professionele hulp bij agressiemanagement is dan geen overbodige luxe.

Bronnen:

 • aedesnet.nl
 • Arboportaal

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Geen enkel product brand zomaar uit zichzelf. Een vaste stof moet eerst een bepaalde hoeveel gas afgeven voordat er een brand kan ontstaan. Dit geldt ook voor metaal en vloeistoffen. Dit proces wordt het ontgassen genoemd. Hoe hoger de temperatuur hoe meer ontgassing er plaatsvind.
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid