BrandbestrijdingOp 24 Maart jl. presenteerde de brandweer het boek ‘De Brandweer over morgen’, een toekomstplan. De clou: we gaan de gaan de focus verleggen van brandbestrijding naar brandpreventie.  Brandveiligheid wordt daarmee toenemend de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.

Waarom een nieuwe koers?

Deze nieuwe koers is hard nodig. De brandweerkorpsen kunnen nl. het werk niet meer aan en hun budgetten staan onder druk.

Dat komt vooral doordat de brandweer, dankzij de vele automatische brandmeldsystemen, jaarlijks ongeveer 56.000 keer tevergeefs uitrukt. Het alarm kan bijv. afgaan door een technische storing of door roken in het pand. Het nutteloze uitrukken kost de brandweer tientallen miljoenen per jaar. Dat geld kan de brandweer niet verhalen op de veroorzakers.

De Brandweer over morgen

De brandweer verlegt in haar toekomstplan daarom het accent naar het voorkomen en beheersbaar maken van brand. Dit noemt zij ‘brandveilig leven’ . Zo gaan de brandweerkorpsen de komende jaren alle huizen controleren op mogelijk brandgevaar.

De plannen moeten de brandweer helpen, om zich meer te concentreren op daadwerkelijke risico’s. Dat moet leiden tot een financieel beter beheersbare organisatie en een veiligere maatschappij. De weg naar realisering van de plannen noemt de brandweer de ‘Strategische Reis Brandweer’.

De Raad van Regionaal Commandanten zal proberen, breed draagvlak te creёren voor de nieuwe plannen. De steun van andere partijen, zoals woningcorporaties en verzekeraars, is immers nodig om het accent te kunnen verleggen naar brandpreventie.

CCV enthousiast over nieuwe koers

De eerste reacties op de toekomstplannen zijn zeer positief. Ook het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) is optimistisch. Kort voor de brandweer haar plannen bekendmaakte, waarschuwde het CCV nl. al voor een te grote nadruk op repressieve veiligheidsmaatregelen. Het CCV pleitte voor meer focus op preventie van (brand)gevaar. De nieuwe koers van de brandweer sluit daarbij aan.

Ook het CCV stimuleert daarom (Brand)Veilig Leven. Het probeert het accent te verleggen naar een gezamenlijke veilige levensstijl. Om tot een dergelijke veilige samenleving te komen, is een integrale aanpak nodig. Het CCV wil daarom verschillende partijen, die zich inzetten voor de veiligheid in de wijk, bij elkaar brengen. Zo kan men van elkaar leren en hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Het project legt de focus eerst op brandveiligheid. Later zal men zich mogelijk ook gaan richten op andere aspecten van veiligheid.

Nu al successen

In Amersfoort zijn al goede resultaten geboekt met een meer op preventie gerichte aanpak. De brandweer bezocht verschillende woningen, om veiligheidsadvies te geven en gratis rookmelders te monteren. Een initiatief dat in Engeland al jaren zeer succesvol blijkt.

Bronnen:

  • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, april 2010
  • Brandweerkennisnet, maart 2010
uitbestedenZoek je een partij die preventieve brandwerende oplossingen kan realiseren?
Dit kan met certificaat van behandeling. Impregneren kan je ook uitbesteden, dit levert een flink aantal voordelen op! Erkend certificaat door derden, Geen tijdverlies, Kwaliteit garantie, Professionele aanpak.
Klik hier voor meer info.