De termen ‘brandwerend’ en ‘brandvertragend’ worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet helemaal terecht, want er is een duidelijk betekenisverschil.

Het verschil zit ‘m vooral in de testen die worden gedaan omtrent brandveiligheid. Bij ‘brandvertragend’ wordt gekeken naar het brandgedrag van een bepaald materiaal: het materiaal wordt bijvoorbeeld in een zogenaamde hoekopstelling tot ontbranding gebracht en onderzocht op onder andere vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling. Je kunt vervolgens spreken over de brandklasse waaraan het materiaal voldoet.

‘Brandwerend’ heeft betrekking op gehele ruimten en constructies, zoals een muur met deur of stalen draagconstructie. Bij een ruimte wordt onder andere gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (branddoorslag), bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt. Je kunt vervolgens spreken van een brandwerendheid van 20, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten. 

Moet ik een brandvertragend of een brandwerend product hebben?

Hoewel beide begrippen iets anders betekenen, worden ze in de praktijk dikwijls door elkaar gebruikt. Ook bedrijven die brandwerende/brandvertragende producten aanbieden, gebruiken beide termen door elkaar. Dit doet vermoeden dat er in de praktijk niet zo’n groot verschil bestaat tussen brandwerende en brandvertragende producten, maar dat is er dus wel degelijk. De producten serveren namelijk een heel verschillend doel: de brand en/of hitte tegenhouden of verspreiding van de vlam vertragen.

Let bij het aanschaffen van een brandwerend/brandvertragend product vooral op het doel dat je met het product hebt. Moet het behandelde materiaal minder snel vlam vatten (brandvertragend) of moet het een bepaalde tijd duren voor de vlam een ruimte bereikt of een constructie bezwijkt? 

Vind je het lastig om te bepalen welk product en/of welke behandeling je in jouw situatie nodig hebt? Moet je voldoen aan een bepaalde brandveiligheidseis maar weet je niet hoe? Bij Asphalia helpen we je graag verder. Neem daarvoor contact met ons op.