Nog even en de aftrap vindt plaats van het WK voetbal 2010! Met een dik gewonnen oefenwedstrijd tegen Ghana achter de rug, krijgen we er allemaal zin in. Straks zullen op veel plekken – bijv. in voetbalkantine’s en café’s – mensen samenkomen om te kijken naar Oranje. Dat is natuurlijk heel gezellig. Maar waar veel mensen dicht bij elkaar zijn, is wel extra aandacht nodig voor brandveiligheid. Aan welke eisen moet u als ondernemer voldoen?

Wat zegt de wet over brandveiligheid?

 • Er bestaan landelijke regels voor brandveiligheid in gebouwen. Deze regels vindt u in het Gebruiksbesluit, dat is opgesteld door het ministerie van VROM.
 • Hoe gemeenten de landelijke wetten uitleggen, kan op details verschillen. Vraag daarom bij het ondernemersloket van uw eigen gemeente naar de plaatselijke regels.

Brandveilige Oranje artikelen

U heeft groot gelijk als u, met het WK voetbal voor de deur, uw winkel of horecagelegenheid vrolijk oranje kleurt. Maar let op: 30 % van de ‘Oranje artikelen’ is niet brandveilig. Slingers, vlaggen, boa’s en andere versieringen vliegen gemakkelijk in brand, met alle gevolgen van dien.

Een aantal tips bij het kiezen van Oranje artikelen :

 • Goede versiering is niet makkelijk ontvlambaar. Op de verpakking vind je informatie over de ontvlambaarheid van artikelen.
 • Let op de brandvertragende kwaliteit van de versieringen. Versieringen moeten voldoen aan bepaalde ‘brandvertragende klassen’. In sommige gevallen zijn versieringen al bij aanschaf voldoende brandvertragend. Soms moet u WK-versieringen brandvertragend laten impregneren om ze voldoende brandvertragend te maken.
 • Houd versiering op min. 50 cm afstand van apparaten, waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen tot warmer dan handwarm. Dus ook van de televisie. Zo beperkt u de kans, dat de versieringen gaan gloeien of branden.
 • Zorg dat versieringen boven de openbare weg op meer dan 4,2 meter hoogte hangen. Houd een breedte van tenminste 3,5 meter vrij.

Aantal personen

 • Als u teveel mensen toelaat, wordt vluchten lastig of zelfs onmogelijk. In het algemeen geldt, dat er 1,7 persoon aanwezig mag zijn per vierkante meter vloeroppervlak. Ook het aantal meters nooduitgang wordt echter meegenomen in de berekening (hoe meer nooduitgangen, hoe meer mensen u kunt toelaten). De brandweer baseert zich daarbij op het Bouwbesluit. Neem contact op met het ondernemersloket van uw gemeente, om te laten berekenen hoeveel mensen er precies zijn toegestaan in uw pand.
 • Houd toezicht op het aantal mensen dat binnenkomt. Is het druk? Zet dan iemand bij de deur, die ‘hoofden telt’. Hanteer het beleid ‘één eruit; één erin’.
 • Als u meer dan 50 WK-kijkers verwacht, moet u een gebruiksmelding doen bij de brandweer.

Vluchtroutes

Als er ondanks de maatregelen toch brand uitbreekt, moeten mensen op tijd kunnen vluchten. Tips:

 • Zorg voor voldoende vluchtroutes.
 • Houd deuren op vluchtroutes vrij van obstakels. Doe ze niet op slot.
 • Hang geen versieringen op in gangen en trappenhuizen, die leiden naar een nooduitgang. Zorg dat versieringen op deuren met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet verhinderen.
 • Let erop dat vloer- en trapbedekkingen in gangen en trappenhuizen niet kunnen verschuiven of omkrullen.

Een WK dat niet in rook opgaat

Als u de nodige maatregelen hebt getroffen, zullen de hoge verwachtingen van het WK in elk geval in één opzicht niet in rook opgaan. U kan met een veilig pand niet meer stuk bij uw klanten. Nu moeten alleen onze jongens nog gaan scoren. Laat die aftrap maar komen!

Brandveiligheid het jaar door

De meeste van de beschreven regels gelden het hele jaar door. Zo bent u altijd verplicht te zorgen voor een voldoende brandvertragende inboedel. En u moet – afhankelijk van de grootte van uw onderneming – ws. beschikken over een correct vluchtplan. Wilt u materialen laten impregneren of een vluchtplan laten opstellen? Dan is Asphalia u uiteraard graag van dienst.

Bronnen:

 • www.flitsnieuws.nl
 • www.nieuwsbank.nl
 • www.brandveiligwk.nl