Search
Close this search box.

Brandveiligheid is een heel breed begrip

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Brandveiligheid is een heel breed begrip. Brandveiligheid gaat over pro-actie en preventie, juist in deze twee sectoren is brandveiligheid een uitermate belangrijke factor. De pro-actie is de fase waarin alle plannen worden bedacht, dus het theoretische gedeelte. In de preventieve sfeer wordt de papieren tijger ten uitvoer gebracht. Het een kan niet zonder het ander

WBDBO en brandveiligheid

Brandveiligheid, WBDBO WBDBO betekent Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. Gebruikelijk bedoelt men als men spreekt over de term WBDBO de periode, de tijdsduur die een brand erover doet om een ander compartiment te bereiken.

Brandveiligheid en het aantal minuten WBDBO.

Afhankelijk van de doelstelling van een pand en of bepaalde ruimten legt de brandweer eisen op om een pand een aantal minuten WBDBO te doen zijn. Het kan ook een gedeelte van een pand, een muur,  een plafond zijn. Men spreekt meestal over 30, 60, 90 of 120 minuten WBDBO. We gaan niet uitleggen wanneer er 30, 60, 90 of 120 minuten WBDBO gerealiseerd moet worden. We gaan dus niet op de stoel van de brandweer zitten. Het is natuurlijk wel logisch dat hoe meer mensen er in een pand kunnen hoe groter de brandwerendheid geëist wordt.

Brandveiligheid vergroten door plaatmateriaal.

Veel particulieren, maar ook veel bedrijven, zelfs specialisten in de bouw denken over brandveiligheid veel te makkelijk. Je hoort nogal eens zeggen: “We zetten er een gipsplaatje voor, dan vergroot ik met iedere gipsplaats de WBDBO met 30 minuten”. Dit is absoluut niet waar.
Er komt iets meer bij kijken om een goede WBDBO te waarborgen. Inderdaad, een gipsplaat heeft een WBDBO van 30 minuten, maar …………
Wat denkt u van de randen, juist de randen moeten goed brandwerend worden afgewerkt. En daar heb je speciale materialen voor, die de specialist in brandwerendheid gebruikt.

Ook alle gaten moeten voldoen aan de normen van brandveiligheid.

Een gat wordt in de bouw een “sparing” genoemd en de buizen die er door heen gaan zijn “doorvoeringen”. Ook alle gaten en doorvoeringen moeten voldoen aan eisen van de WBDBO.

Doorvoeringen en dan brandveiligheid.

Een doorvoering is dus een buis door een gat, oftewel een sparing. Er zijn heel veel soorten doorvoeringen en iedere soort doorvoering heeft een andere brandveiligheidsbehandeling nodig. Het is niet alleen van belang van welk soort materiaal de doorvoering is gemaakt, het is ook nog eens belangrijk waarvoor deze dient. Of je een plastic buis (PVC) hebt voor de afvoer van hemelwater, elektriciteit’s snoeren of voor een constante water voorziening, voor iedere vorm geldt een andere brandveiligheidsnorm.

WBDBO, brandveiligheid en de doofperiode.

Als in een pand de brandveiligheid optimaal is, de compartimentering 120 minuten WBDBO is, zal in een ruimte heel vaak de brandweer bijna niet nodig zijn. Indien een pand voldoet aan de hoogste eisen van de brandveiligheid, dan kan een brand uit zichzelf doven zonder dat er sprake is van branddoorslag. De oorzaak van het zichzelf doven van het vuur is gelegen aan het tekort aan zuurstoftoevoer.
Ik hoor u denken: “hoe zit het dan met ventilatie in mijn pand “. Antwoord: “Er bestaan ook ventilatieroosters die voldoen aan de brandveiligheidseisen “.

De doofperiode en uw veiligheid.

Er Schuilt Ook Een Heel Groot Gevaar In Het Opraken Van Zuurstof. Door het openen van een deur stroomt er in eens een grote hoeveelheid zuurstof de ruimte in, hierdoor zal de brand explosief tot ontbranding kunnen komen. Dit wordt een flash-over, misschien wel een brackdraft genoemd.

Brandveiligheid en de brandweer.

Als je bovenstaande goed hebt gelezen dan kan het niet anders zijn, dan dat je zegt bij brand heb ik een brandweer nodig. Bedenk bij het bouwen van een nieuw pand,  hoe je de brandveiligheid moet uitvoeren – dit is dus de zogenaamde pro-actie – en wees attent, zorg er voor, dat alle preventieve handelingen voor je eigen veiligheid goed worden uitgevoerd. Het gaat hier niet alleen om jouw veiligheid, maar het gaat om de veiligheid van alle betrokken personen en niet alleen maar om personen, maar ook nog eens in om materiële (economische) schade.

Pro-actie & Preventie zijn taken van de werkgever.

Alle voorbereidingen in de sfeer van de pro-actie, maar ook in de preventieve sfeer, zijn taken voor de werkgever. Dit zijn geen onderwerpen die gebruikelijk in de BHV cursus behandeld gaan worden. De werkgever, eventueel de BHV coördinator, zijn verantwoordelijk voor regelmatige controle op de uitgevoerde werkzaamheden inzake de brandveiligheid.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid