Een brand kent verschillende fases. Eén van deze fases is de smeulfase. Smeulen is een zeer gevaarlijke toestand die we hieronder uitleggen.

Wat is smeulen?

Smeulen is de eerste fase van een brand. Tijdens de smeulfase is er onvoldoende zuurstof om verder te ontwikkelen. Een brand in de vlammenfase heeft minimaal 14% zuurstof nodig, bij een smeulbrand is er minder dan 5% zuurstof aanwezig. Een smeulbrand kenmerkt zich verder door veel rookontwikkeling.

Smeulen in besloten ruimte

Smeulen komt alleen dáár voor waar de zuurstof op kan raken. Een smeulbrand komt daarom het meeste voor in een besloten ruimte. Branden in nieuwe woningen zullen steeds vaker beperkt blijven tot een smeulbrand. Dit komt doordat er bij de bouw van een woning steeds meer aandacht wordt besteed aan brandveiligheid.

Smeulen ondergronds

Smeulbranden kunnen ondergronds ontstaan, ze worden dan veenbranden of grondvuren genoemd. Doordat er zeer weinig zuurstof in de grond aanwezig is, ontstaat er een brand zonder vlammen (smeulbrand). Dit soort branden zijn zeer moeilijk te bestrijden.

Gevaar van Smeulen

Bij een smeulbrand ontbreekt de zuurstof grotendeels. Zodra er zuurstof bijkomt, zal de brand in alle hevigheid uitbarsten. Indien dit gebeurt in een besloten ruimte, ontstaat er een flashover of een backdraft.

Weet jij hoe je moet handelen bij brand?

Volg een BHV cursus bij jou in de buurt. 

Tijdens deze BHV-cursus leer je de verschillende brandstadia herkennen. Zo leer je onder andere of het nog zin heeft om te blussen of dat het verstandiger is om de ruimte te verlaten. Op de website van onze partner Safetyschool vind je alle informatie over deze BHV cursus.

 

Meer over deze BHV Cursus