Search
Close this search box.

Branddriehoek, blussen of branden door dit principe

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Bij alle voorstellingen, presentaties wordt de branddriehoek genoemd als het om branden of blussen gaat.

Wat is de branddriehoek?

De branddriehoek is een schematische voorstelling om de oorzaak van brand weer te geven. Dit wordt meestal begeleid door een plaatje dat er als volgt uitziet.
Er zijn drie verschillende elementen voor nodig om tot een brand te komen. De drie elementen zijn:

  • Zuurstof
  • Brandbare stof
  • Ontstekingstemperatuur

Een brand blussen is dus relatief eenvoudig. Je neemt één van de elementen weg en de brand is geblust.

Het element zuurstof van de branddriehoek

In de lucht zit ~21 % zuurstof en ~79 % stikstof. Er zitten meer gassoorten in de lucht, die samen niet meer dan 1% vullen.
Zodra de zuurstof afneemt, zal een brand doven.

14% zuurstof
14 % zuurstof is onvoldoende om een brand brandende te houden.
21% zuurstof
21 % zuurstof is het percentage waarbij een brand zich goed kan ontwikkelen. Indien er minder zuurstof is, dan zal er een onvolledige verbranding plaatsvinden.
> 21 %
Bij een brand waar (veel) meer zuurstof bij komt zal de brand sneller en heftiger zijn. Meer zuurstof dan 21% heeft altijd een oorzaak, denk bij voorbeeld aan een zuurstoffles die lekt.

Het element brandstof van de branddriehoek

De brandbare stof is altijd een grondstof die branden kan. Niet alle grondstoffen zijn brandbaar. Voor grondstof kun je ook lezen ‘basisstof’. Dit is wel een aardige woordspeling, want de grondstof ‘grond’ (zand/aarde) is NIET brandbaar. De brandstoffen worden in klassen (groepen) ingedeeld.
brandklassen-5x

Brandklasse A
Vaste stoffen, zoals steen, hout, textiel en papier.
Brandklasse B
Vloeistoffen, zoals benzine, alcohol, diesel en olie.
Brandklasse C
Gassen, zoals aardgas, methaan, acetyleen, butaan en propaan
Brandklasse D
Brandbare metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium en lithium
Brandklasse F
Eetbare oliën en vetten, zoals frituurvet en bak- en braadvetten.

Het element temperatuur van de branddriehoek

De ontstekingstemperatuur is een moeilijke variabele bij het brandproces, want iedere brandbare stof heeft zijn eigen ontstekingstemperatuur.

Wat is een ontstekingstemperatuur
De ontstekingstemperatuur is die temperatuur waarbij een brandbare stof bij een zuurstofgehalte van 21% spontaan gaat branden.

DieselOntst.temp. 270 °Cvlampunt +55°CFrituurvetOntst.temp. 350°Cvlampunt +200°CSpiritusOntst.temp. 460°Cvlampunt +6°CWaterstofgasOntst.temp. 585°Cvlampunt -40°C

Benzine Ontst.temp. 450°C vlampunt -23°C

Risico van een onvolledige verbranding

Een onvolledige verbranding geeft zeer giftige en brandbare gassen, zoals methaan en koolmonoxide.
Koolmonoxide heeft een paar eigenschappen die erg vervelend zijn, want koolmonoxide is:

  • Geurloos
  • Kleurloos
  • Smaakloos

Bij het inademen van koolmonoxide wordt de zuurstof verdreven. Koolmonoxide hecht zich aan de bloedplaatjes waardoor de zuurstof er niet meer bij kan. Hierdoor wordt het slachtoffer slaperig en dat kan zo ver gaan dat de dood er op volgt. De bloedplaatjes hebben een levenscyclus van ongeveer 100 tot 120 dagen, dus pas na drie maanden is de koolmonoxide uit het lichaam verdwenen.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid
Ontdek meer in dit uitgebreide artikel van Asphalia, waar we diepgaande inzichten en deskundige analyses bieden over brandveiligheid