De doelstelling van een brandblusser is duidelijk; het blussen van een brand. Maar er zit nogal veel verschil in branden, een paar voorbeelden:

 • vaste stoffen brand
 • vloeistoffen brand
 • metaalbrand
 • smeulbrand
 • vergevorderde brand
 • elektriciteitsbrand
 • brand in de doofperiode
 • frituurbrand

Verschil in de brandblussers

Waarom zijn er nu zoveel verschillende blusmiddelen. Het antwoord is eenvoudig, er zijn ook zeer veel oorzaken van brand en iedere brandklasse heeft dus zijn eigen bestrijdingsvorm. De typen brandblussers zijn: (sproei) Schuimblusser, Poederblusser, Koolzuursneeuw blusser, Vetblusser. Daarnaast kennen we natuurlijk ook nog de brandslanghaspel en de blusdeken. Kunnen we volstaan met 1 type blusser. Eigenlijk moet het antwoord zijn: ja, maar………. De poederblusser blust op het principe van negatieve catalysatie. Het “zout” wat er in zit heeft twee vervelende bijwerkingen.

 • Het geeft ongelooflijk veel nevenschade
 • Het ontneemt het zicht, hierdoor zie je niets meer.

Om economische schade te verminderen is (met name bij bedrijven) poeder alleen maar toegestaan als de andere blusmiddelen onvoldoende bluscapaciteit hebben. De meeste beginnende branden ontstaan bij vaste stoffen en dan is een schuimblusser een perfect blusmiddel voor de kleine, beginnende brand.

Prijsverschil in brandblussers

Waarom is de ene brandblusser nu 60 euro en de andere brandblusser bijna 400 euro. Allereerst bedoel ik blussers met dezelfde inhoud, want een blusser met een ander inhoudsvolume heeft logischer wijze ook een ander prijskaartje. Ik bedoel als voorbeeld de meest bekende schuimblusser met een inhoud van 6 liter. Allereerst maak ik een verschil tussen een brandblusser met constante druk en een brandblusser met een drukpatroon. De twee typen zie je bij de poeder en de schuimblussers. De overeenkomst (in Nederland): Ze zijn rood, lelijk, hebben dezelfde blusstof en zijn allebei snel leeg. De patroonblusser is kwalitatief beter dan een constante drukblusser, maar is ook veel duurder in aanschaf en in onderhoud. Tijdens BHV-cursussen wordt meestal verteld dat de blusafstand met de poeder en schuimblussers ongeveer 4 meter is. Alleen een patroonblusser komt ruim een meter verder. De inwendige patroon geeft een grotere druk waardoor je verder komt. Dit heeft natuurlijk ook direct een nadeel. De brandblusser is eerder leeg, je kunt het blusmiddel dus minder goed doseren op de brandhaard. Veel onderhoudsbedrijven zullen de kosten van service e.d. natuurlijk ook doorberekenen (terecht) in de prijs.

Positioneren van brandblussers

Het goed positioneren van die lelijke rode gevallen op een dusdanige wijze dat ze ook je interieur niet verpesten is een vak (zo je wilt, hobby) op zich. Allereerst is de meest voorkomende brand een brand van vaste stoffen. Dus is het logisch dat het basis blusmiddel hier ook op is afgestemd. Het basisblusmiddel is dus water, dus de standaard positionering zijn de brandslanghaspels in combinatie met de schuimblussers. Uitsluitend als de risicofactoren daar aanleiding toe geven. dan worden er extra blusmiddelen geplaatst in de directe omgeving – straal van max. 5 mtr. – van het extra risico. Het aantal basis bluseenheden verschilt per categorie bedrijf.

 • Een kerk – weinig risico – 1 basis blusmiddel op de 300 M2.
 • Een Restaurant met disco – veel risico – 1 basis blusmiddel op de 100 M2. Bij het restaurant wordt wel een extra VETblusser gepositioneerd op maximaal 5 mtr afstand van de frituur. De serverruimte kan ook wel een extra bescherming gebruiken, dus hier wordt een CO2 blusser extra geplaatst. De extra blusser plaatsen we voor de ingang van de serverruimte. Het kan ook zijn dat je een automatisch blussysteem plaatst in de serverruimte. Deze zal reageren op temperatuurverhoging. Er zijn specialisten bekend die hier een zeer goed plaatje voor kunnen maken voor u.

Het blusmiddel water (H2O), de brandslanghaspel.

Water is een raar goedje. Het is onmisbaar voor onze eerste levensbehoefte. Water heeft veel verschijningsvormen, we noemen er een paar: vaste vorm, vloeistof, gasvorm. De vloeistof is te splitsen in twee grote groepen, zoet en zout water. De gasvorm kent ook de nodige verschijningsvormen, denk maar aan damp, nevel en stoom. Maar hoe zien we de luchtvochtigheid? Iedereen weet dat water het meest ingezette blusmiddel is bij een brand, maar weet je ook waarom? Water heeft een zeer groot koelend vermogen, het absorbeert grote hoeveelheden hitte. De stoomvorming die ontstaat bij het blussen met water is ook nog eens zuurstof verdrijvend. Blussen met water verminderd dus twee elementen van de branddriehoek. Toch kan water ook leiden tot extremiteiten. Als water wordt ingezet bij een verkeerd type brand, dan kan er een elektrolyse ontstaan waardoor het water splitst in waterstof en zuurstof. 1 liter water wordt dan 1700 liter knalgas. In Nederland kennen we de brandslanghaspel als het middel om een vaste stoffen brand te blussen. In andere landen zijn er ook draagbare blustoestellen die uitsluitend gevuld zijn met water, dus alleen geschikt zijn voor de brandklasse A. In Nederland is deze vorm niet toegestaan en is de schuimblusser voorgeschreven. Dit is in mijn ogen terecht. Want je hebt een grotere bluscapaciteit met een apparaat dat toch al zo snel leeg is.