Search
Close this search box.

Brandbeveiliging, een goede zaak

Meer informatie over dit product?

Meer weten?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Brandveiligheid, een goede zaakBrandbeveiliging kun je op veel manier toepassen en het is te hopen dat het voor niks is, want als je het nodig hebt, dan mag je bidden dat je het preventief goed hebt gedaan.

Brandslanghaspels, een vorm van brandbeveiliging.

Alle bouwwerken moeten voldoen aan bepaalde brandveiligheidseisen. Het nieuwe bouwbesluit 2012 is hier heel duidelijk in. In ieder gebouw dat wordt gebouwd moeten brandslanghaspels worden geplaatst. Brandslanghaspels dienen jaarlijks gekeurd te worden door REOB gecertificeerde bedrijven.

Brandbeveiliging door brandblussers.

Indien een gebouw niet of onvoldoende beschermd is door middel van bandslanghaspels , dan dienen er aanvullend draagbare brandblussers te worden geplaatst. Als basis worden er altijd schuimblussers geplaatst. Uitsluitend als de risicofactoren daar aanleiding toe geven kunnen andere typen brandblussers geplaatst worden. Dus poederbrandblussers en koolzuursneeuw brandblussers worden niet standaard als basis brandblussers ingezet. In sommige gevallen is het correct om een schuimbrandblusser te vervangen door een poederbrandblusser. Als voorbeeld een poederbrandblusser is vorst bestendig, een schuimbrandblussers niet. Een koolzuursneeuwbrandblussers en een vetbrandblusser worden uitsluitend ingezet als extra positionering.

Sprinklerinstallaties, brandbeveiliging van boven.

Een sprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat aangesloten is op de basis waterleiding. In het bouwbesluit 2012 wordt er maar drie keer gesproken over een sprinklerinstallatie en iedere keer als voorbeeld. Deze drie zijn:

 • technische ruimten ten bate van het gebouw,
  • meterruimte
  • stookruimte;
  • lijftmachineruimte
  • ruimte voor de airconditioning
 • besloten ruimtes meer dan wettelijk toegestaan aantal personen, denk aan cellencomplexen;
 • automatische blussystemen, hier wordt een sprinklerinstallatie als voorbeeld genoemd

De doelstelling van een sprinklerinstallatie is om een beginnende brand te blussen of om een brand onder controle te kunnen houden, zodat de brand beperkt blijft.

Brandwerend afwerken, preventieve brandbeveiliging.

Bij brandwerend afwerken van een gebouw wordt er met name gelet op verdiepingen, brandcompartimenten en vluchtwegen. Alle brandscheidingen dienen een aantal minuten WBDBO te zijn. Afhankelijk van de toepassing en de situatie spreekt men over 30, 60, 120, 240 minuten WBDBO. je hoort vaak zeggen: “Ik plaats een gipsplaat, want dan hebben we 30 min. WBDBO (brandveiligheid). “Helaas ik moet u teleurstellen, want:

 • hoe dik is een gipsplaat;
 • hoe worden de randen afgewerkt;
 • worden de doorvoeringen wel afgewerkt?;
 • worden er wel zwelroosters gebruikt?;

Zo zie je dat brandbeveiliging, ook in de preventieve sfeer, veel voeten in aarde heeft.

Onvoldoende brandbeveiliging geeft veel ellende.

Laat u adviseren in verband met uw brandbeveiliging en zoek de juiste personen die in de juiste fase u op de juiste manier kunnen helpen. Dan geeft een goede brandbeveiliging een goed en veilig gevoel.
Vraag hier uw offertes aan

 • levering en controle van brandslangenhaspels;
 • levering en controle van brandblustoestellen;
 • levering en controle van sprinklerinstallaties;
 • controle van droge blusleidingen;
 • brandwerend afwerken /compartimenteren;
uitbesteden Zoek je een partij die brandwerende oplossingen kan realiseren?
Dit kan met certificaat van behandeling. Impregneren kan je ook uitbesteden, dit levert een flink aantal voordelen op! Erkend certificaat door derden, Geen tijdverlies, Kwaliteit garantie, Professionele aanpak.
Klik hier voor meer info.

Meer informatie over dit product?

Meer informatie over dit product?

Andere artikelen

Kleine bedrijven en mobiele werkunits moeten ook een verbanddoos hebben. Met kleine bedrijven wordt bedoelt een bedrijf met minder dan 25 werknemers en waar geen risico’s zijn. Volgens de laatst bekende wetgeving is dit de verbanddoos B.
Het verschil van tussen een gaascompres en een non-wovencompress leggen we hier uit en hoe we e.e.a. gebruiken.