CO, ook wel koolzuursneeuw genoemd, is het brandblusmiddel voor de brandklasse B en C. Het blussen met kooldioxyde vereist enig inzicht en kennis hoe je het moet gebruiken. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk.

  • Je start met een proefshot
  • Vuur wordt altijd klein benaderd;
  • Je richt niet in het vuur;
  • Je richt de expansiekoker net boven de brandhaard;
  • Je blust door tot het vuur uit is.

Onderstaande beelden illustreren goed hoe het moet. Voor een beter detail: klik op de foto.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Perfect, een proefshot. Door de knieën naar het vuur.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Richt kort boven het vuur. Veeg rustig over het vuur.
blussen met koolzuursneeuw blussen met koolzuursneeuw
Blijf doorgaan en blijf rustig. Het vuur lijkt de doven, ga door.
koolzuursneeuw blustraining CO2 blustraining
Het vuur is uit, voor de zekerheid doorgaan! 100% zeker. Het is uit!

 

De kracht van een CO2 brandblusser.

Indien de fout wordt gemaakt om in de brandende vloeistof te spuiten, dan wordt door de enorme kracht de brandende vloeistof overal heen geslingerd. Een gevulde CObrandblusser heeft bij een temperatuur van 20 °C een druk van 55/56 bar. Het is dus aan te raden om tijdens de BHV opleiding goed mee te doen, zodat je leert wat je moet doen in een noodgeval.

Met koolzuursneeuw nooit stotend blussen.

Doordat kooldioxyde veranderd in het vluchtige koolzuursneeuw verdrijft het op een goede manier de zuurstof bij een brandhaard van de brandklasse B en de brandklasse C. Als je twijfelt of het vuur uit is, stop dan niet om het te controleren, maar blus door tot je zeker bent dat het uit is.

Moeilijke woorden in dit stukje.

Er zijn diverse termen gebruikt waardoor een leek al snel op een dwaalspoor gebracht kan worden. Wat is het verschil tussen CO2 , kooldioxyde, koolzuursneeuw en wat is in vredesnaam een expansiekoker. CO2 en kooldioxyde is hetzelfde met dien verstande dat CO2 de chemische term is. CO2 en kooldioxyde is de gesproken term. De expansiekoker is een slang die aan de brandblusser verbonden is. Door de speciale vorm van de expansiekoker heeft de kooldioxyde de kans om zich te mengen met de lucht, met de zuurstof en het water in de lucht. De kooldioxyde verbindt zich met water en zuurstof en vormt koolzuursneeuw en heeft dan een temperatuur van -79 °C.

De lage temperatuur heeft geen bluskracht.

Het blusvermogen van de CObrandblusser is niet gelegen in de lage temperatuur maar hoofdzakelijk in het verdrijven van zuurstof.