Selecteer een pagina

BHV verplicht?Wij krijgen regelmatig de vraag of het verplicht is om BHV’ers in huis te hebben. In dit artikel wil ik daarover 3 vragen beantwoorden:

  1. Is BHV verplicht en wanneer?
  2. Waarin is deze verplichting vastgelegd?
  3. Hoe ga je hier als bedrijf mee om?

Er bestaat veel onduidelijkheid over de wetten en regels met betrekking tot de BHV organisatie binnen bedrijven.
Natuurlijk is het belangrijk om jouw BHV organisatie op orde te hebben. In de eerste plaats voor de veiligheid van jezelf, jouw werknemers, jouw gasten en jouw klanten. Met een goede BHV organisatie voorkom je ook boetes bij controle. Die controle gebeurt meestal door de Arbodienst, arbeidsinspectie of de plaatselijke brandweer.

Is BHV verplicht en wanneer?

BHV is verplicht voor ieder bedrijf. Vaak ontstaat het misverstand dat een eenmanszaak geen BHV hoeft te hebben. Dit is niet geheel waar.

Heb jij een eenmanszaak en je ontvangt geen bezoek, geen klanten en geen bezoekers? Dan is BHV niet verplicht.

Heb jij een eenmanszaak en je ontvang WEL bezoek, klanten en gasten? Dan ben je verplicht om BHV binnen je bedrijf te organiseren.
De BHV verplichting kan heel beperkt zijn. Belangrijk is dat je adequaat en doeltreffend kunt handelen als er iets gebeurt.

Om je hierbij te ondersteunen zou in sommige gevallen een BHV cursus via internet voldoende zijn.
Let op ! Wanneer je achteraf niet doeltreffend blijkt te kunnen handelen, ben je persoonlijk aansprakelijk en zou justitie tot strafrechtelijke vervolging over kunnen gaan.

Waarin is deze verplichting vastgelegd?

De regels met betrekking op BHV op de werkvloer worden beschreven in de Arbowet.
In Artikel 3 van deze Arbowet staat omschreven wat de verplichtingen voor de ondernemer/ werkgever zijn. De werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en een eventuele (gedeeltelijke) ontruiming. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren.

In Arikel 15 van dezelfde Arbowet staat vermeld dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Ook wordt hier beschreven wat de taken van de BHV’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de BHV’ers binnen het bedrijf.

Hoe ga ik hier als bedrijf/ ondernemer mee om?

Onze visie is “Iedereen veilig op de werkvloer”. Of dat nu werknemers, gasten of klanten zijn, zij mogen vertrouwen op veiligheid en mensen die adequaat kunnen handelen. Ben je een eenmanszaak en concludeer je dat je volgens de Arbowet geen BHV’er hoeft te hebben/ zijn, bedenk dan dat een situatie altijd kan veranderen.

Je gaat bijvoorbeeld werken met een stagiaire. Dat betekent dat je een werknemer hebt, ook al is het tijdelijk. Dan is BHV verplicht.
Of je huurt voor een paar maanden een freelancer in die jou gaat helpen met de boekhouding of de online marketing. Dan is BHV verplicht.

Mijn oma zei altijd: “Beter mee verlegen, dan om verlegen.” Vrij vertaald: Je kunt er beter voor zorgen dat je goed voorbereid bent, dan dat je straks problemen moet gaan oplossen ten aanzien van veiligheid binnen jouw bedrijf.

Mijn advies is om altijd een RI&E te doen, een risico inventarisatie & analyse. Zo ben je op de hoogte van de risico’s binnen jouw bedrijf. Zo’n RI&E kun je ieder jaar herhalen, dan hoef je niet achter de feiten aan te lopen wanneer BHV wel een noodzaak is binnen jouw bedrijf.

Heb je vragen over BHV of de RI&E, neem dan vrijblijvend contact op. Samen kunnen we bekijken wat de beste oplossing is voor jouw bedrijf.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.