BHV verplicht?In deze roerige tijden van bezuiniging krijgen wij regelmatig de vraag of het verplicht is om BHV’ers in huis te hebben. Middels dit artikel leg ik graag uit wanneer BHV verplicht is, waar je dat kan vinden en hoe je effectief hiermee om zou kunnen gaan.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de wetten en regels met betrekking op de BHV organisatie binnen bedrijven.
Natuurlijk is het belangrijk om uw BHV organisatie op orde te hebben. In de eerste plaats voor de veiligheid van jezelf, jouw werknemers en jouw gasten, maar ook om boetes te voorkomen bij controle van bijvoorbeeld de Arbodienst, arbeidsinspectie of de plaatselijke brandweer.

De BHV verplichting in de arbowet

De regels met betrekking op BHV op de werkvloer worden beschreven in de Arbowet.
In Artikel 3 van deze Arbowet wordt omschreven wat de verplichtingen voor de ondernemer zijn. De werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en een eventuele (gedeeltelijke) ontruiming. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren.

In Arikel 15 van dezelfde Arbowet staat vermeld dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Ook wordt hier beschreven wat de taken van de BHV’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de BHV’ers binnen het bedrijf.

BHV voor elk bedrijf

BHV is dus verplicht voor ieder bedrijf. Vaak ontstaat het misverstand dat een eenmanszaak geen BHV hoeft te hebben.
Dit is niet geheel waar. Als het een eenmanszaak betreft waar geen bezoekers of klanten komen, dus dat de eigenaar alleen werkt en er geen mensen over de vloer komen, is de BHV inderdaad niet verplicht. Bent u echter eigenaar van een eenmanszaak, maar ontvangt u wel klanten, vertegenwoordigers of heeft u een keer in de zoveel tijd een vakantiekracht, bent u verplicht BHV te hebben. Wel is het zo dat deze BHV verplichting heel beperkt zou kunnen zijn. Je moet simpelweg adequaat en doeltreffend kunnen handelen als er wat gebeurd. Om je hierbij te ondersteunen zou in sommige gevallen een BHV cursus via internet voldoende zijn. Let ! Wanneer je achteraf niet doeltreffend blijkt te kunnen handelen, ben je persoonlijk aansprakelijk en zou justitie tot strafrechtelijke vervolging over kunnen gaan.

Taken van de BHV’er

Een BHV’er biedt hulp als er op de werkvloer een incident is. Dit kan bijvoorbeeld een ongeluk met een werknemer of gast zijn, een beginnende brand of een ontruiming.
Volgens de Arbowet, Artikel 15 horen de volgende taken bij een BHV’er

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in een noodsituatie alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

Een juist opgeleide BHV’er kan in alle situaties adequaat reageren. Iemand uit een brandend pand helpen, eerste hulp verlenen aan iemand die zich heeft gesneden, maar ook reanimeren van een persoon horen bij het takenpakket van een BHV’er.

Hoeveel BHV’ers moet u opleiden?

Iedereen kan BHV’er worden. Het is echter heel belangrijk dat u de taak aan iemand geeft, die er verantwoordelijk genoeg voor is en zich er echt voor wil inzetten. De BHV’er heeft immers nogal een verantwoordelijkheid te dragen. Verder is het van belang dat iemand anders de taken van de BHV’er over kan nemen op het moment dat deze ziek is of vakantie heeft. Wij raden daarom aan om ten alle tijden minstens 2 personen op te leiden als BHV’er. De wet schrijft voor dat er altijd voldoende aanwezig BHV’ers moeten zijn op de werkvloer.

Als u wilt bepalen hoeveel BHV’ers u nodig heeft binnen uw bedrijf, dient u rekening te houden met een aantal dingen.

  • De algemene en specifieke restrisico’s
  • De in het bedrijf aanwezige personen en hun mate van zelfredzaamheid
  • Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpdiensten
  • De aard, grootte van het gebouw
  • Externe risico’s

Om deze punten te bepalen kunt u uw RI&E (risico inventarisatie en evaluatie-plan) raadplegen. Heeft u nog geen RI&E en geen BHV plan? Vraagt u dan gerust naar de mogelijkheden bij Asphalia!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.