De afkorting BHV was met ingang van 1994 BedrijfsHulpVerlener een nieuwe standaard. Dat gaat volgens de bijlage (bijlage kunt u hier downloaden) veranderen. De nieuwe betekenis zal gaan worden : Basis Hulp Verlening.

Publicatiedatum 8 oktober 2010 van de nieuwe BHV regeling.

De consultatie van deze wetswijziging kunt u downloaden op deze pagina. De consultatie datum heeft de ingangsdatum van 8 oktober 2010 en de einddatum was 2 november 2010.
De huidige staat dus van deze publicatiedatum is: gesloten.
Het verantwoordelijke ministerie is: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Doel van deze nieuwe BHV regeling.

De bedrijfshulpverlening is beperkt in zijn uitvoering en moet dus breder getrokken worden. Onder de regeling basis hulpverlening wordt met ingang van de nieuwe wetgeving – datum is nog onbekend – veel meer items getrokken. Gebouwen (al dan niet met woonfunctie), evenementen (die binnen of buiten plaatsvinden) worden met de nieuwe wetgeving een onderdeel van de basis hulpverlening.

Gebouw met woonfunctie conform de aanstaande BHV criteria .

Een gebouw met woonfunctie wordt nader omschrijven. Een normaal woonhuis valt – met nadruk niet – onder deze regeling. Gebouwen waar meerdere studenten in wonen, maar ook gebouwen waar meerdere mindervalide personen in vertoeven, vallen wel onder de nieuwe BHV regeling.

BHV en verder kijken dan alleen eigen personeel.

In de huidige situatie – de bedrijfshulpverlening – is het zo dat bedrijven uitsluitend kijken naar hun eigen personeel, dit is ook correct volgens de huidige richtlijnen. Met ingang van de nieuwe wetgeving dient er ook gekeken te worden naar het pand en de activiteiten die eventueel uitgevoerd kunnen worden.
Een horeca eigenaar is dus niet alleen maar meer verantwoordelijk voor zijn eigen personeel, maar voor een ieder die in het pand is. En niet alleen maar in het pand is, maar ook op het terrein wat erbij behoort.

Risico inventarisatie als basis voor de BHV,  BasisHulpVerlening.

Voor ieder bedrijf, ieder evenement, ieder gebouw dient een risico inventarisatie te worden opgemaakt en na aanleiding van dit formulier zal de basis hulpverlening moeten worden opgezet. Het basisprincipe dat nu reeds geldt, blijft bestaan, deze basisregels zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het alarmeren en evacueren van alle aanwezige personen;
  • het informeren van de professionele hulpdiensten over het incident.

De betrokken ministeries voor de vernieuwing van de BHV.

Bij deze wijzigingen zijn meerdere ministeries betrokken. Dit kan natuurlijk inhouden dat de ingangsdatum van deze wetswijziging nog een poosje op zich laat wachten. De betrokken ministeries zijn:

  • Ministerie sociale zaken en werkgelegenheid;
  • Ministerie voor wonen, wijken en integratie;
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De basis nieuwe wettelijke verplichtingen.

De grondslag voor deze nieuwe regelgeving zijn twee belangrijke basiselementen, deze twee basiselementen zijn:

  • Een risico inventarisatie;
  • Minimaal 1x per jaar evacuatieoefening

 

Nieuwe BHV, geen vrijbrief tot verslapping regelgeving.

De hier aangeboden informatie geeft geenszins aan dat de regelgeving wordt verminderd. De regelgeving wordt breder getrokken. De basisregels voor de BHV zijn en blijven gelijk, dus je zult een brand moeten kunnen blussen, je zult EHBO moeten kunnen toepassen, je zult moeten kunnen communiceren met professionele hulpdiensten en je zult een pand leeg moeten kunnen vegen.

Je zult moeten aantonen dat jij – jouw bedrijf – capabel is tot het uitoefenen van de veiligheidseisen conform de verplichte risico-evaluatie inschattingen

Downloads voor de aanstaande BHV regeling

Hieronder kun je een tweetal concept PDF formulieren downloaden.